Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Articles from Elementary Education Online
Articles published in 2018


 1. Gender influence on Emotional Intelligence of adults
  Dr. Sr. Cathelina, S. Antonysamy*, Dr. J. M. Asgarali Patel, Dr. A. Velayudhan
  EEO. 2018; 17(4): 2219-2224
  » Abstract » Full-text PDF

 2. İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimine Etki Eden Değerler
  Yücel Gelişli , Lazura Kazykhankyzy , Meruyert Shauyenova
  EEO. 2018; 17(4): 2216-2218
  » Abstract » Full-text PDF

 3. Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  Barış Sarısoy , Yavuz Erişen
  EEO. 2018; 17(4): 2188-2215
  » Abstract » Full-text PDF

 4. Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri
  Kemal Kayıkçı , İzzet Özdemir , Gülnar Özyıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 2170-2187
  » Abstract » Full-text PDF

 5. Öğretmenlerin Sınıf İçi Değerlendirme Zamanları ve Sıklıkları
  Tuba Acar Erdol , Hülya Yıldızlı
  EEO. 2018; 17(4): 2151-2169
  » Abstract » Full-text PDF

 6. Preferences of Sixth Grade Students on Multiple Representations Used in Fraction Operations
  Fatma Kara , Lütfi İncikabı
  EEO. 2018; 17(4): 2136-2150
  » Abstract » Full-text PDF

 7. The Predictive Role of Temperamental Traits and Inbibitory-Control Skills on Ego Resiliency of Preschool Children
  Dilan Bayındır , Asude Balaban Dağal , Ozana Ural
  EEO. 2018; 17(4): 2124-2135
  » Abstract » Full-text PDF

 8. lkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi)
  Serpil Özdemir , Havva Nur Şerbetçi
  EEO. 2018; 17(4): 2110-2123
  » Abstract » Full-text PDF

 9. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ödül, Ceza ve Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri
  Hülya Pehlivan , Pınar Köseoğlu , Zeynep Şen
  EEO. 2018; 17(4): 2091-2109
  » Abstract » Full-text PDF

 10. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » Full-text PDF

 11. Kırsal Bir Bölgede Hizmetkar Liderliğin Okul Toplumu Üzerindeki Yansımalarının İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
  Salih Ekinci , Gökhan Kılıçoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2075-2090
  » Abstract » Full-text PDF

 12. Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyici Bir Bağlantıcı Öğrenme Etkinliği: Analoji Duvarı
  Betül Babayiğit , Yaprak Alagöz Hamzaj , Çiğdem Suzan Çardak
  EEO. 2018; 17(4): 2049-2074
  » Abstract » Full-text PDF

 13. Öğretmen Adaylarının Akran Liderli Tartışmalar Sonrası Çeşitli Sosyo-Bilimsel Konulara İlişkin Bilgi ve Görüşleri
  Nurhan Öztürk , Ayşe Yenilmez Türkoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 2030-2048
  » Abstract » Full-text PDF

 14. Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri
  Pınar Mıhcı Türker , Pınar Mıhcı Türker
  EEO. 2018; 17(4): 2013-2029
  » Abstract » Full-text PDF

 15. Attitudes towards Psychological Help-Seeking among Preservice Primary School Teachers
  Eda Çürükvelioğlu Köksal
  EEO. 2018; 17(4): 2006-2012
  » Abstract » Full-text PDF

 16. Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Celal Teyyar Uğurlu , Kadir Beycioğlu , Seyfettin Abdurrezzak
  EEO. 2018; 17(4): 1988-2005
  » Abstract » Full-text PDF

 17. Oyunlarla Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi
  Neslihan Usta , Ayşe Derya Işık , Fatih Taş , Gonca Gülay , Gülsün Şahan , Süreyya Genç , Fatma Diri , Özge Demir , Kazım Küçük
  EEO. 2018; 17(4): 1972-1987
  » Abstract » Full-text PDF

 18. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Tuncay Ergene , Selen Demirtaş Zorbaz , Dilek Gençtanırım Kurt , Arif Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1960-1971
  » Abstract » Full-text PDF

 19. The Analysis of the Levels of 4th Grade Students Conscious Usage of School Canteen
  Halil İbrahim Sağlam , Duygu Özdemir
  EEO. 2018; 17(4): 1944-1959
  » Abstract » Full-text PDF

 20. An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy
  Hasret Nuhoğlu , Yeşim İmamoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 1928-1943
  » Abstract » Full-text PDF


Pages: 1234...8

Articles by Year
2021 (2302)
2020 (1052)
2019 (168)
2018 (147)
2017 (123)
2016 (95)
2015 (99)
2014 (103)
2013 (90)
2012 (87)
2011 (98)
2010 (93)
2009 (89)
2008 (64)
2007 (50)
2006 (31)
2005 (14)
2004 (15)
2003 (18)
2002 (12)


SUBMIT your ARTICLE
to
Elementary Education Online
Elementary Education Online
Publisher : Advanced Research Trentz
Title : Elementary Education Online
Abbreviation : EEO
p-ISSN : 1305-3515
e-ISSN :
Language(s) : English
Web Page : http://ilkogretim-online.org/
Frequency : 6 issues per year
Subject : Education, Scientific Disciplines
Indexing & Abstracting : bibliomed
List Articles from Elementary Education Online

Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org

Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © 2018 ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites