Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 

Articles from Elementary Education Online

Articles published in 2015
 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforları
  İlhan İlter
  EEO. 2015; 14(4): 1450-1468
  » Abstract » Full-text PDF

 2. 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Sözel Problemleri Çözme Sürecinin İncelenmesi
  Derya Çelik , Duygu Taşkın
  EEO. 2015; 14(4): 1439-1449
  » Abstract » Full-text PDF

 3. TÜBİTAK Bursiyer Belirleme Puanlarının Bursiyerlerin Yüksek Lisans Genel Akademik Başarılarını Yordama Gücü
  Recep Gür , Deniz Gülleroğlu
  EEO. 2015; 14(4): 1428-1438
  » Abstract » Full-text PDF

 4. Okul Öncesi Eğitim Programındaki Etkinliklere Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
  Fatma Koç , Ramazan Sak , Murat Kayri
  EEO. 2015; 14(4): 1416-1427
  » Abstract » Full-text PDF

 5. Annelerin Öğrenim Durumlarına Göre Çocuklarını Kitapla Buluşturma Konusundaki Durumlarının İncelenmesi (Çalışma Kapsamı:57 İl)
  Özlem Ersoy , Vedat Bayraktar
  EEO. 2015; 14(4): 1406-1415
  » Abstract » Full-text PDF

 6. Matematik Tarihinin Öğretimi İçin Alternatif Bir Öğretim Yöntemi: Yaratıcı Drama
  Belma Türker Biber , Oylum Akkuş İspir , Zeynep Sonay Ay
  EEO. 2015; 14(4): 1384-1405
  » Abstract » Full-text PDF

 7. Doğaya Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’ye Adaptasyonu
  Birgül Çakır , Güliz Karaarslan , Elvan Şahin , Hamide Ertepınar
  EEO. 2015; 14(4): 1370-1383
  » Abstract » Full-text PDF

 8. Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarında Kültürel Zekânın Rolü
  Seval Koçak , Murat Özdemir
  EEO. 2015; 14(4): 1352-1369
  » Abstract » Full-text PDF

 9. Yazılı ve Sözlü Anlatım İle Etkili İletişim Derslerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Metin Elkatmış
  EEO. 2015; 14(4): 1341-1351
  » Abstract » Full-text PDF

 10. İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Başarısını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktöreler
  Ayşe Derya Işık , Emine AKOSMANOĞLU , Abdulhadi BİLİR
  EEO. 2015; 14(4): 1327-1340
  » Abstract » Full-text PDF

 11. Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyon Kaynaklarının İncelenmesi
  Esma Çolak , İlker Cırık
  EEO. 2015; 14(4): 1307-1326
  » Abstract » Full-text PDF

 12. Uzamsal Düşünmeyi Destekleyici Web-Tabanlı Öğretim Materyali Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirilmesi
  Hayal Yavuz Mumcu , Suheda Yıldız
  EEO. 2015; 14(4): 1290-1306
  » Abstract » Full-text PDF

 13. Öğretim Elemanları İle Öğrencilerin Derste Oluşturduğu Tanımlar Arasındaki Farklar ve Sebepleri
  Fatih Baş , Zeynep Çakmak , Kazım Karabekir , Mehmet Bekdemir
  EEO. 2015; 14(4): 1276-1289
  » Abstract » Full-text PDF

 14. Yapılandırmacı Öğrenme İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Mukaddes Erdem , Selay Arkün Kocadere
  EEO. 2015; 14(4): 1260-1275
  » Abstract » Full-text PDF

 15. Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algısı
  Ayşe Şimşek , Emine Babaoğlan
  EEO. 2015; 14(4): 1222-1240
  » Abstract » Full-text PDF

 16. TPACK Competencies and Technology Integration Self-Efficacy Perceptions of Pre-Service Teachers
  Hafize Keser , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz , Ramazan Yılmaz
  EEO. 2015; 14(4): 1193-1207
  » Abstract » Full-text PDF

 17. İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen ve Öğrenci Kitaplarının Değerlendirilmesi
  F. Dilek Gözütok , Özgür Ulubey , Gülbahar Yılmaz , Meryem Hamsi , Ayşemine Dinçer
  EEO. 2015; 14(4): 1159-1178
  » Abstract » Full-text PDF

 18. ACRA-Kısaltılmış Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
  Belgin Sönmez , Gülten Feryal Gündüz , Kıymet Selvi
  EEO. 2015; 14(3): 1241-1259
  » Abstract » Full-text PDF

 19. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Eğitimi Verebilmeye Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
  Ömer Faruk Gökmen , Özcan Erkan Akgün
  EEO. 2015; 14(3): 1208-1221
  » Abstract » Full-text PDF

 20. Türkçe’ye Uyarlanan Sınıf İklimi Envanteri’nin (SİE) Psikometrik Özellikleri
  Ali Serdar Sağkal , Zekavet Topçu Kabasakal , Abbas Türnüklü
  EEO. 2015; 14(3): 1179-1192
  » Abstract » Full-text PDFPages: 12345


Articles by Year
2022 (75)
2021 (3448)
2020 (1461)
2019 (202)
2018 (164)
2017 (124)
2016 (96)
2015 (99)
2014 (103)
2013 (91)
2012 (87)
2011 (98)
2010 (93)
2009 (89)
2008 (64)
2007 (50)
2006 (31)
2005 (14)
2004 (16)
2003 (18)
2002 (12)


SUBMIT your ARTICLE
to
Elementary Education Online
Elementary Education Online
Publisher : Advanced Research Trentz
Title : Elementary Education Online
Abbreviation : EEO
p-ISSN : 1305-3515
Language(s) : English
Web Page : ilkogretim-online.org/
Frequency : 6 issues per year
Subject : Education, Scientific Disciplines
List Articles from Elementary Education OnlineOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.net
eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.