Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Articles from Elementary Education Online

Articles published in 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri
  Pınar Mıhcı Türker , Pınar Mıhcı Türker
  EEO. 2018; 17(4): 2013-2029
  » Abstract » Full-text PDF

 2. Attitudes towards Psychological Help-Seeking among Preservice Primary School Teachers
  Eda Çürükvelioğlu Köksal
  EEO. 2018; 17(4): 2006-2012
  » Abstract » Full-text PDF

 3. Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi
  Celal Teyyar Uğurlu , Kadir Beycioğlu , Seyfettin Abdurrezzak
  EEO. 2018; 17(4): 1988-2005
  » Abstract » Full-text PDF

 4. Oyunlarla Matematik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi
  Neslihan Usta , Ayşe Derya Işık , Fatih Taş , Gonca Gülay , Gülsün Şahan , Süreyya Genç , Fatma Diri , Özge Demir , Kazım Küçük
  EEO. 2018; 17(4): 1972-1987
  » Abstract » Full-text PDF

 5. Çocuk Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Tuncay Ergene , Selen Demirtaş Zorbaz , Dilek Gençtanırım Kurt , Arif Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1960-1971
  » Abstract » Full-text PDF

 6. The Analysis of the Levels of 4th Grade Students Conscious Usage of School Canteen
  Halil İbrahim Sağlam , Duygu Özdemir
  EEO. 2018; 17(4): 1944-1959
  » Abstract » Full-text PDF

 7. An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy
  Hasret Nuhoğlu , Yeşim İmamoğlu
  EEO. 2018; 17(4): 1928-1943
  » Abstract » Full-text PDF

 8. Ortaokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirmelerde Yazılı Yoklamalarda Kullandıkları Açık Uçlu Maddeleri Hazırlama Yeterlikleri
  Beyza İnceçam , Ergül Demir , Ece Demir
  EEO. 2018; 17(4): 1912-1927
  » Abstract » Full-text PDF

 9. Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses
  Emine Şendurur , Zahide Yıldırım
  EEO. 2018; 17(4): 1896-1911
  » Abstract » Full-text PDF

 10. Lise Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyetle İlişkili Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
  Demet Pekşen Süslü , Ayla Oktay
  EEO. 2018; 17(4): 1877-1895
  » Abstract » Full-text PDF

 11. Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  İsa Deveci
  EEO. 2018; 17(4): 1861-1876
  » Abstract » Full-text PDF

 12. Risky Play in Early Childhood Education: A Risk Worth Taking
  Fatma Yalçın , Feyza Tantekin Erden
  EEO. 2018; 17(4): 1847-1860
  » Abstract » Full-text PDF

 13. Kliniksel Denetim Modelinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uygulanabilirliği İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
  Süleyman Göksoy , Zeynep Öztürk
  EEO. 2018; 17(4): 1830-1846
  » Abstract » Full-text PDF

 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Çarpma ve Bölme İşlemlerine Yönelik Kavramsal Anlamalarının İncelenmesi
  Aslıhan Osmanoğlu , Meriç Özgeldi
  EEO. 2018; 17(4): 1812-1829
  » Abstract » Full-text PDF

 15. Okul İklimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Suzan Canlı , Hasan Demirtaş , Niyazi Özer
  EEO. 2018; 17(4): 1797-1811
  » Abstract » Full-text PDF

 16. Web Forum as a Means of Development of Sociocultural Skills of University Students Specializing in Translation and Interpreting
  Olga V. Baykova , Vera K. Vlasova
  EEO. 2018; 17(4): 1785-1796
  » Abstract » Full-text PDF

 17. Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları ve Denetim Odağı Eğilimleri
  Gülşen Öztürk Yurtseven , Kevser Özaydınlık
  EEO. 2018; 17(4): 1765-1784
  » Abstract » Full-text PDF

 18. Okul Öncesi Eğitimde Sistemi Genişletmek: Aile-Ebeveyn “Bağlılığı, İşbirliği, Katılımı ve Eğitimi”
  Hasibe Özlen Demircan
  EEO. 2018; 17(4): 1-19
  » Abstract » Full-text PDF

 19. Marketing information systems and their role in supporting the competitive capabilities of sports clubs
  Mohamed aly asddik Mohamed
  EEO. 2018; 17(4): -
  » Abstract » Full-text PDF

 20. Faculty Attitudes Toward The Teaching Excellence Award At Imam Abdulrahman Bin Faisal University: A Proposed Perspective
  Maha B. Bin Bakr
  EEO. 2018; 17(3): 1832-1854
  » Abstract » Full-text PDF » doi: 10.17051/ilkonline.2018.466436Pages: 12345...9


Articles by Year
2022 (69)
2021 (3252)
2020 (1447)
2019 (199)
2018 (163)
2017 (124)
2016 (96)
2015 (99)
2014 (103)
2013 (91)
2012 (87)
2011 (98)
2010 (93)
2009 (89)
2008 (64)
2007 (50)
2006 (31)
2005 (14)
2004 (16)
2003 (18)
2002 (12)


SUBMIT your ARTICLE
to
Elementary Education Online
Elementary Education Online
Publisher : Advanced Research Trentz
Title : Elementary Education Online
Abbreviation : EEO
p-ISSN : 1305-3515
Language(s) : English
Web Page : http://ilkogretim-online.org/
Frequency : 6 issues per year
Subject : Education, Scientific Disciplines
List Articles from Elementary Education OnlineOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.netDo you want to use OJS for your journal ?
work with an experienced partner
www.OJSHosting.net

eJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.