Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

524 articles found.
The first 100 results are shown.
Sort by: [Date] - [ Relevance ]
Pages:

 1. A review: Effectivity of Mindfulness Based Treatments for Insomnia. İnceleme: Uykusuzluk Tedavisinde Farkındalık Temelli Tedaviler
  Selçuk ASLAN, Zeynep Tana ASLAN, Nihan COŞKUN
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2021; 10(3): 330-343.
 2. The forensic cases applied to an education and research hospital’s child psychiatry department
  Sezen Köse, Zeynep Aslan, Ş. Senem Başgül, Seylan Şahin, Şebnem Yılmaz, Serhat Çıtak, A. Ertan Tezcan
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2011; 12(3): 221-225.
 3. Family Environment Stressors and Coping Styles Among University Students
  Aslan H, Gürkan S, Aslan O, Aparslan N, Cenkseven F
  . 1997; 4(2): 65-73.
 4. The predictor effect of demographic variables in assessing semantic fluency test for healthy adults aged 50 and above
  Asli Aslan, Çiğdem Kudiaki, Dilem Dinc
  The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2019; 6(3): 197-205.
 5. Health Promotion Behaviors and Related Factors of High School Students in Şanlıurfa
  Zeynep Dağdeviren, Zeynep Şimşek
  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013; 12(2): 135-142.
 6. A clinical and demographic properties of hand-foot-mouth disease
  Zeynep Topkarcı, Bilgen Erdoğan, Zeynep Yazıcı
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2013; 9(1): 12-15.
 7. Retrospective analysis of 53 cases with borderline ovarian tumors
  Evrim Bostancı, Selçuk Ayas, Ayşen Boza, Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2014; 10(1): 27-32.
 8. Research of the efficacy of topical local anesthesia for hysteroscopy: a randomised-controlled trial
  Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2014; 48(2): 86-91.
 9. The risk factors and perinatal outcomes of shoulder dystocia during delivery
  Ali Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Resul Karakuş, İlhan Şanverdi, Mesut Polat, Pınar Anğın, Selçuk Selçuk
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2014; 48(2): 96-101.
 10. TACTICS of the FOOD INDUSTRY and PREVENTIVE APPROACH in PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE
  Zeynep Devran, Dilek Aslan
  Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care. 2018; 12(4): 307-317.
 11. Case report: spondylothoracic dysostosis type Jarcho-Levin syndrome with neural tube defect
  Abdülhamit Tüten, Emre Dincer, Selahattin Akar, Tülin Gökmen Yıldırım, Güner Karatekin, Hüsnü Fahri Ovalı
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2016; 50(3): 241-3.
 12. Managemet of puerperal vulvovaginal hematoma with different suture technique; case report
  Ahmet Eser, Ahter Tanay Tayyar, Gulhan Sagiroglu, Cetin Kilicci, Cigdem Abide Yayla, Ilter Yenidede
  Medicine Science | International Medical Journal. 2017; 6(3): 579-81.
 13. Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery
  Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2014; 48(3): 192-7.
 14. Postpartum hemorrhage due to inferior epigastric vein injury
  Mehmet Baki Şentürk, Hakan Güraslan, Mesut Polat, Ömer Birol Durukan
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2016; 50(1): 90-2.
 15. The Relationship Between Eating Attitudues and Obsessive Compulsive Symptoms, Alexithymia and Sex Roles in a Group of University Students
  Aslan H, Alparslan N
  . 1998; 5(2): 61-69.
 16. The Adaptation of Individuation-Separation Scale of Adolescence: Validity and Reliability Studies
  Aslan S, Güven M
  . 2009; 16(3): 123-128.
 17. The First Primary School Curriculum of the Turkish Republic: “1924 İlk Mektepler Müfredat Programı
  Erdal ASLAN
  Elementary Education Online. 2011; 10(2): 717-734.
 18. The Correlation of Fear, Anxiety, Depression Levels with Physical Abuse in Children and Adolescents
  Aslan H, Alparslan N
  . 1999; 6(2): 75-82.
 19. Özerk Benlikli Birey Yetiştirme Sürecinde Çağdaş Dil ve Edebiyat Öğretimi Ortamlarının (Türkçe/ Türk Dili ve Edebiyatı) Önemi
  Canan Aslan
  Elementary Education Online. 2016; 15(3): 723-741.
 20. Transformation of “Self-Perception” from The Empire to The Republic: Citizenship Education in the “1924 First Primary Schools Curriculum”
  Erdal Aslan
  Elementary Education Online. 2019; 18(4): 1984-2004.
 21. Ataxia-Telangiectasia: Case Report of Two Siblings

  Ferhat Çatal1, Mahmut Aslan2, Erdem Topal1, Halime Ermiştekin2, M. Selçuk Sinanoğlu2,

  Neslihan Aslan2, Nurdan Yıldırım2


  Annals of Medical Research. 2014; 21(2): 135-138.
 22. Cognitive Fictions of Teacher Candidates About Instructors’ Qualifications: A Comparative Analysis
  Mecit ASLAN ,Ali YAKAR
  Elementary Education Online. 2012; 11(4): 1036-1052.
 23. Experıence in Acute Hand Injuries: Epidemıological Data From 5 Years Period
  Ahmet Aslan, İlkay Aslan, Ahmet Özmeriç, Tolga Atay, Ali Çaloğlu, Mehmet Nuri Konya
  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2013; 12(5): 563-570.
 24. Teacher Leadership Scale: A Validity and Reliability Study
  Kadir Beycioglu ,Battal Aslan
  Elementary Education Online. 2010; 9(2): 764-775.
 25. Elementary School Mathematics in the First Curricula of Turkish Republic
  Erdal ASLAN , Sinan OLKUN
  Elementary Education Online. 2011; 10(3): 991-1009.
 26. The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students
  Mecit Aslan,Kerem Aktaş
  Elementary Education Online. 2020; 19(1): 400-414.
 27. Çetin Öner’in “Gülibik” Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi
  Suna Canlı , Canan Aslan
  Elementary Education Online. 2018; 17(2): 812-833.
 28. İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi
  Memet Karakuş ,Serkan Aslan
  Elementary Education Online. 2016; 15(4): 1325-1344.
 29. Inspection of Information and Communication Technologies
  Süleyman GÖKSOY , Hüseyin ASLAN
  Elementary Education Online. 2014; 13(1): 292-305.
 30. The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students
  Mecit Aslan,Kerem Aktaş
  Elementary Education Online. 2020; 19(1): 400-414.
 31. Prolonged Exposure Therapy For Post Traumatic Stress Disorder
  Levent SÜTÇİGİL, Selçuk ASLAN
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2012; 1(2): 98-104.
 32. Evaluation of Studies Conducted on the “AssessmentEvaluation” Dimension of 2004 Primary School Curriculum
  Hilal Kazu ,Serkan Aslan
  Elementary Education Online. 2013; 12(1): 87-108.
 33. Secondary School Teachers’ Problems Encountered In the 4+4 +4 Intermittent Compulsory Education System (Elazıg Case)
  Birsel AYBEK , Serkan ASLAN
  Elementary Education Online. 2015; 14(2): 770-786.
 34. The relationship between learning strategies and achievement goal orientations of high school students
  Mecit Aslan,Kerem Aktaş
  Elementary Education Online. 2020; 19(1): 400-414.
 35. Can allergic distant relatives and home environment cause recurrent episodes of wheezing?
  Abdulkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Cem Paketçi
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2013; 47(4): 193-197.
 36. How students digitally age: by gaining or losing?
  Bilge Aslan Altan , Halit Karalar
  Elementary Education Online. 2018; 17(2): 738-749.
 37. Examining the Primary School Teachers Views on Teacher Leadership and Political Skills
  Hüseyin ASLAN,Temel ÇALIK,Emre ER
  Elementary Education Online. 2019; 18(3): 1087-1098.
 38. THE EFFECTS OF LITHIUM AND CARBAMAZEPINE TO CARDIAC FUNCTIONS
  E. Erdal ERŞAN, Süleyman ASLAN, Orhan DOĞAN
  The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2012; 1(2): 17-29.
 39. Psychiatric diagnosis and sociodemographic characteristics of patients admitted to psychiatry clinic in a rural area
  Eda Aslan Üçkardeş
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2015; 28(1): 8-16.
 40. Periyodik Sistem Konusu ve Analojilerle Öğretim Modeli: Yöntem, Cinsiyet ve Motivasyon Faktörlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
  Nursen Azizoğlu , Sevgi Aslan , Saadet Pekcan
  Elementary Education Online. 2015; 14(2): 472-488.
 41. Intestinal obstruction related to foreign body of the rectum: Case report
  Serdar Toğaloğlu, Gültekin Hoş, Mithat Kerim Aslan
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2009; 5(1): 32-34.
 42. Analysis of the Issues Faced by the Substitute Teachers and an Evaluation of the Practice of Substitute Teaching from the Perspective of School Administrators
  Kürşat ÖĞÜLMÜŞ ,Nail YILDIRIM ,Gülay ASLAN
  Elementary Education Online. 2013; 12(4): 1086-1099.
 43. Effect of Coasting on Success of In-Vitro Fertilization Cycles
  Dilek Benk Silfeler, Ismet Gun, Raziye Keskin Kurt, Ali Ovayolu, Kenan Sofuoglu, Tayfun Kutlu, Naciye Arat
  THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL. 2016; 2(2): 101-106.
 44. Health Anxiety in Panic Disorder, Somatization Disorder and Hypochondriasis
  Özgün Karaer KARAPIÇAK, Selçuk ASLAN, Çisem UTKU
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2012; 1(1): 43-51.
 45. Evaluation of Cognitive Schemas Based on the Presence of Anxiety Disorder among Coronary Artery Disease Patients
  Huri ASLAN, İbrahim TAYMUR, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2012; 1(3): 171-177.
 46. Values Education at Sıbyan Schools and Pre-School’s Curriculum
  Ebuzer Kayhan,Özlem Aslan Bağcı,Yavuz Erişen,
  Elementary Education Online. 2019; 18(3): 990-1013.
 47. Administrators’ and Teachers’ Views on School Culture: A Qualitative Study
  Mahire ASLAN , Aslı ASIROĞLU BAKIR , Niyazi ÖZER
  Elementary Education Online. 2009; 8(1): 268-281.
 48. The Correlation between Learning Approaches and Assessment Preferences of Eighth-Grade Students
  C. Deha DOĞAN ,Sevilay ATMACA ,Funda ASLAN YOLCU
  Elementary Education Online. 2012; 11(1): 264-272.
 49. The Examination of Elementary School Students’ Environmental Knowledge and Environmental Attitudes with Respect to the Different Variables
  Şafak ULUÇINAR SAĞIR ,Oktay ASLAN ,Arzu CANSARAN
  Elementary Education Online. 2008; 7(2): 496-511.
 50. Retroperitoneal inflammatory myofibroblastic tumor originating from round ligament
  Nermin Koç, Suna Cesur, Ayşe Nur İhvan, Yılmaz Baş, Mesut Polat
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2016; 50(4): 330-3.
 51. Incarcerated rectal prolapsus causing rectal bleeding and laceration: Case report
  Muhyittin Temiz, Ahmet Aslan, Senem Erdoğmuş, Elif Canbolant
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4(4): 166-169.
 52. The relationship between temperament and character traits and anger response styles in university students
  Nalan Aslan, Haluk Arkar
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2016; 29(2): 120-128.
 53. An evaluation of cases with delirium in a training hospital
  Murat Aslan, Ayse Koroglu, Fatmagul Helvacı Celik, Cicek Hocaoglu
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(2): 121-127.
 54. Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2007; 6(3): 3-.
 55. Identifying Turkish Pre-Service Teachers’ Attitudes Toward Teaching Profession
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2009; 8(2): 298-305.
 56. Çocuğunuzun Gelişen Aklı
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2009; 8(1): 3-4.
 57. Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Etkinlikleri
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2007; 6(3): 3-.
 58. Oyunlarla Dil Öğretimi
  Zeynep ÇETINKAYA
  Elementary Education Online. 2008; 7(1): 4-5.
 59. Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2007; 6(2): 5-.
 60. Yaratıcı Bir Çocuk Yetiştirme
  Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2006; 5(2): 49-.
 61. Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi
  Arş. Gör. Zeynep ÇETİNKAYA
  Elementary Education Online. 2006; 5(2): 48-.
 62. Sigmoid colon cancer presenting with ileus in pregnancy: Two case reports
  Muhyittin Temiz, Ahmet Aslan, Sibel Hakverdi, Arif Güngören, Elif Canbolant
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4(1): 40-43.
 63. Colonic mucosal pseudolipomatosis: our clinical observation
  Ahmet Aslan, Yildiray Kurucay
  International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2019; 3(7): 406-409.
 64. The Optimal Chemotherapy Timing in Patients with Inoperable Locally Advanced Non Small Cell Lung Cancer
  Hasan Mutlu, Abdullah Büyükçelik, Tuncay Aslan, Abdülsamet Erden, Zeki Akca
  Medical Archives. 2013; 67(2): 104-106.
 65. Reliability and Validity of Beliefs about Substance Use (BSU) Questionnaire in Alcohol Dependent Patients.
  Selçuk ASLAN, Mehmet Hakan TÜRKÇAPAR, Hale Yapıcı ESER, Mustafa UĞURLU
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2012; 1(3): 162-170.
 66. Kitap İncelemesi- Disleksi ile Başa Çıkmak İçin 100+ Pratik Öneri
  Zeynep ÇETİNKAYA EDİZER
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 1-2.
 67. The Effect of Group Guidance Activities Regarding Adolescence and Sexual Health Education on Knowledge and Attitudes of 6th Graders
  Zeynep Deniz YÖNDEM
  Elementary Education Online. 2007; 6(1): 2-10.
 68. The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates
  Zeynep Aydin Yilmaz
  Elementary Education Online. 2006; 5(1): 1-6.
 69. Squamous cell carcinoma of the anal canal and anal margin
  Tülin Bek, Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Handan Erkal, Ayşe Doğan, Mehmet Aslan
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2010; 44(4): 174-177.
 70. Is cerebral edema effective in idiopathic intracranial hypertension pathogenesis?: Diffusion weighted MR imaging study
  Kerim Aslan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(1): 48-52.
 71. Ortaokul Öğrencilerinin “Uzay”, “Evren” ve “Galaksi” Kavramlarına İlişkin Zihinsel Modelleri
  Zeynep Aksan,Dilek Çelikler
  Elementary Education Online. 2019; 18(3): 1131-1140.
 72. Opinions of Primary School Teachers about the Current State of Emotional Intelligence in the Fifth Grade Curriculum Zeynep
  Zeynep AKIN , Meral GÜVEN
  Elementary Education Online. 2014; 13(1): 18-32.
 73. Reading Motivation Scale for Texts: A Validity and Reliability Study
  Zeynep Aydemir ,Ergün Öztürk
  Elementary Education Online. 2013; 12(1): 66-76.
 74. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Zeynep Şimşir , Bülent Dilmaç
  Elementary Education Online. 2018; 17(2): 1116-1134.
 75. The Attitudes and Opinions of Prospective Teachers Related to Drama Course: The Case of Atatürk University
  Zeynep BAŞCI , Kerim GÜNDOĞDU
  Elementary Education Online. 2011; 10(2): 454-467.
 76. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Histograma Dair Bilgi ve Becerilerinin İncelenmesi
  Nadide Yılmaz ,Zeynep Sonay Ay
  Elementary Education Online. 2016; 15(4): 1280-1298.
 77. Enacting the National Curriculum in a Rural Elementary School: A Qualitative Study of a Beginning Language Teacher's Experience
  Zeynep BAŞER , A. Cendel KARAMAN
  Elementary Education Online. 2015; 14(1): 118-132.
 78. Game preferences of K-12 level students: analysis and prediction using the association rule
  Zeynep Cömert, Ergün Akgün,
  Elementary Education Online. 2021; 20(1): 435-455.
 79. Investigating the Effects of Problem Solving Approach Based on Metacognitive Questioning on Self-Regulation Skills
  Zeynep Sonay Ay, Safure Bulut
  Elementary Education Online. 2017; 16(2): 547-565.
 80. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Zeynep Şimşir , Bülent Dilmaç
  Elementary Education Online. 2018; 17(3): 1719-1737.
 81. Kliniksel Denetim Modelinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Uygulanabilirliği İle İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
  Süleyman Göksoy ,Zeynep Öztürk
  Elementary Education Online. 2018; 17(4): 1830-1846.
 82. Developing and Implementing Prediction-Observation-Explanation Worksheets of Healthy Foods
  Muammer Çalık, Zeynep Bayçelebi
  Elementary Education Online. 2020; 19(3): 18-39.
 83. Knowledge and attitudes of male nursing students towards male breast cancer and breast self-examination: An example from Turkish society
  Serdar Saritas, Bahar Aslan Dogan, Ebru Gul
  Annals of Medical Research. 2020; 27(10): 2592-8.
 84. The relationship between metabolic syndrome and hormone profile in postmenopausal patients and cardiovascular risk
  Fatma Ela Keskin, Elif Gülcan Şenol, Aslan Çelebi, Özlem Harmankaya Kaptanoğulları, İsmail Ekizoğlu
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(3): 101-106.
 85. Current approach to diagnosis and treatment of hepatolithiasis: A case repor
  Mithat Kerim Aslan, Serdar Topaloğlu, Gültekin Hoş, Arif Burak Çekiç, Ali Ahmetoğlu, Ümit Çobanoğlu
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2007; 3(1): 150-153.
 86. Temporal lobe epilepsy and bipolar disorder: a case report
  Bülent Bahçeci, Ayşe Köroğlu, Hülya Güveli, Çiçek Hocaoğlu, Murat Aslan, Ö. Lütfi Gündoğdu
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2011; 1(4): 162-165.
 87. Effect of Stress Coping Program on the Level of Vocational Burnout of Counselors
  Aysel Esen ÇOBAN ,Zeynep HAMAMCI
  Elementary Education Online. 2008; 7(3): 600-613.
 88. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-Baba Tutum Algıları Arasındaki İlişki
  Zeynep Banu GÜNDÜZ , Arzu ÖZYÜREK
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 384-395.
 89. Uyarlama Çalışmaları ile Kaynaştırma için Hazırlanmak
  Zeynep Temiz , Asiye Parlak Rakap
  Elementary Education Online. 2018; 17(3): 1738-1750.
 90. The relationship between risky behaviors and childhood abuse, impulsivity and risky behaviors in university students
  Özge Erel, Zeynep Belma Gölge
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2015; 16(3): 189-197.
 91. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Uygulanan Ödül, Ceza ve Ayrımcılığa İlişkin Görüşleri
  Hülya Pehlivan , Pınar Köseoğlu , Zeynep Şen
  Elementary Education Online. 2018; 17(4): 2091-2109.
 92. BIBLIOMETRIC ANALYSIS TREND ON BUSINESS MODEL INNOVATION
  Ibrahim Suleiman Yahaya, Aslan Amat Senin, Maryam M.B Yusuf, Saleh F A Khatib, Amina Usman Sabo
  Journal of Critical Reviews. 2020; 7(9): 2391-2407.
 93. Evaluation of Insomnia Frequency, Beliefs and Attitudes Related Insomina in Primary Care
  Zerrin Gamsızkan, Selçuk Aslan
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2014; 3(3): 156-161.
 94. Median arcuate ligament syndrome diagnosed with multisliced computerized tomography: A case report
  Hanifi Bayaroğulları, Ramazan Davran, Ahmet Aslan, İnan Korkmaz, Rasim Yanmaz, Muhyittin Temiz, Ali Balcı
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2012; 8(3): 145-147.
 95. Paediatric trigger thumb: our experiences and review of the literature
  Yüksel Kankaya, Kadri Özer, Nezih Sungur, Özlem Çolak Aslan, Adile Turan, Uğur Koçer
  Hand and Microsurgery. 2013; 2(1): 11-17.
 96. Isolated brain stem tuberculoma: a case report and review of the literature
  Devrimsel Harika Ertem, Nurhak Demir Aslan, Yavuz Altunkaynak, Didem Sayın Yıldız, Sevim Baybaş
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010; 23(4): 288-292.
 97. Memory disorder and epilepsia occurred after head trauma:a case report
  Serap Erdoğan, Selçuk Aslan, Çisem Utku, Özgün Karaer Karapıçak, İrem Çapraz, Neşe Karabacak
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2011; 12(3): 233-236.
 98. Developing an Attitude Scale for Pre-Service Student Teachers’ Material Usage in Classroom Environment
  Hava İPEK AKBULUT ,Zeynep HALİLOĞLU TATLI
  Elementary Education Online. 2013; 12(3): 903-911.
 99. The Relationship Between Learning Strategies and Time Management Skills Used by Teacher Candidates
  Zeynep AKIN ,Funda ÇIRAY ,Belgin SÖNMEZ
  Elementary Education Online. 2013; 12(3): 822-835.
 100. The Use of Gluteal Subfacial Implant for Gluteal Atrophy due to Injection: A Case Report
  Meltem Ayhan, Soysal Bas, Cem Aslan, Murat Tuzuner
  Medicine Science | International Medical Journal. 2014; 3(3): 1517-24.

Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org

Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites