Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

215 articles found.

The first 100 results are shown.

Publishing Year(s)Click to Change Year(s)

Journal(s)Click to Change Journal(s)

 1. High-level resistance to aminoglycoside, vancomycin, and linezolid in enterococci strains
  Gulcin Baldir, Derya Ozturk Engin, Metin Kucukercan, Asuman Inan, Seniha Akcay, Seyfi Ozyurek, Sebahat Aksaray
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2013; 3(3): 100-103.
 2. Impacts of the COVID-19 pandemic on hand surgery outpatient clinic application trends and patient attitude towards surgical procedures
  Osman Orman, Ethem Ayhan Ünkar, Mehmet Baydar, Altar Çolak, Ayberk Önal, Kahraman Öztürk,
  Hand and Microsurgery. 2021; 10(3): 203-210.
 3. English Title Not Available [Turkish Title: GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE TEKNOLOJİLERİN GELiŞME YÖNÜ]
  METİN GER
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(9): 25-33.
 4. English Title Not Available [Turkish Title: RASYONALİTE VE NEOKLASİK KURAM]
  Metin SARFATİ
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 103-130.
 5. NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS: TOWARDS A NEW CONSENSUS IN MACROECONOMICS
  Metin ÖZDEMİR
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 95-117.
 6. Yazılı ve Sözlü Anlatım İle Etkili İletişim Derslerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Metin Elkatmış
  Elementary Education Online. 2015; 14(4): 1341-1351.
 7. Assumption of Efficient Market Hypothesis and Macroeconomic Determinants of Istanbul Stock Exchange
  Kıvılcım METiN
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(34): 89-94.
 8. Anatomical connectivity changes can differentiate patients with unipolar depression and bipolar disorders
  Sinem Zeynep Metin, Tugce Balli Altuglu, Baris Metin, Kasif Nevzat Tarhan
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2020; 10(2): 72-79.
 9. Psychometric Properties and Adaptation of the Self-Concealment Scale to the Turkish Adolescents
  Metin Deniz ,Figen Çok
  Elementary Education Online. 2010; 9(1): 424-432.
 10. 7,7\'-Bis[(aza-18-crown-6)carbonyl]thioindigo: Synthesis, Experimental, Theoretical Characterization and Biological Activities
  Metin Koparır
  Medicine Science | International Medical Journal. 2013; 2(1): 386-402.
 11. English article is not available [Turkish title: Türkiye\'de Yoksulluğun Ölçülmesi: 2001]
  Kıvılcım Metin Özcan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49): 84-98.
 12. Turkish Validity and Reliability Study of Maladaptive Daydreaming Scale
  Sinem Metin, Buse Gocmen, Baris Metin
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2022; 12(1): 1-6.
 13. HUMAN CAPITAL MODEL
  Kıvılcım METİN, Şenay ÜÇDOĞRUK
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(27): 283-302.
 14. English Title Not Available [Turkish Title: CAGAN’IN PARA TALEBİ MODELİ VE UYUMLU (ADAPTİF) BEKLEYİŞLERİN TESTİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ]
  Kıvılcım Metin, İlker Muslu
  Ekonomik Yaklasim. 1995; 6(17): 93-101.
 15. INVISIBLE HAND METAPHOR
  Metin SARFATİ
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 29-71.
 16. A Resilience Scale Development for University Students: Validity and Reliability Study Based on Item Response Theory
  Metin Yaşar,Eren Can Aybek
  Elementary Education Online. 2019; 18(4): 1687-1699.
 17. English Title Not Available [Turkish Title: TÜRK EKONOMİSİNİN UZUN DÖNEM ENFLASYON ANALİZİ : BİR AMPiRiK YAKLAŞIM]
  Kıvılcım METİN
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(8): 97-115.
 18. Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49.
 19. Investigation of bullying among high school students with regard to sex, grade level and school type
  Tuncay AYAS , Metin Pişkin
  Elementary Education Online. 2011; 10(2): 550-568.
 20. Eğitime Yapılan Yatırımlar ve PISA 2015 Sonuçları Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya
  Elementary Education Online. 2018; 17(3): 1283-1301.
 21. Interposition arthroplasty results of the carpometacarpal joint arthritis with using flexor carpi radialis tendon
  Metin Uzun, Cihangir Tetik, Adnan Kara
  Hand and Microsurgery. 2012; 1(1): 22-24.
 22. Relationship of homocysteine level with abdominal aortic aneurysm and coronary artery disease
  Deniz Şerefli, Onur Saydam, Sadık Kıvanç Metin
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2019; 28(2): 91-4.
 23. English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47): 69-92.
 24. Mucinous cystadenoma of the appendix causing chronic intermittent right iliac fossa pain: case report
  Serkan Unlu, Reyhan Karagul, Metin Dogan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2017; 6(1): 131-2.
 25. The effects of different doses of intranasal midazolam used for premedication in children
  Mine ÖZGÜMÜŞ, G. Ulufer SİVRİKAYA, Metin BEKTAŞ, Ayşe HANCI
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2008; 42(3): 7-12.
 26. Surgical Management of Cerebrovascular Disease (Carotid Endarterectomy)
  Mehmet Kurtoğlu, Şükrü Dilege, Metin Özgür, Fatih Ata Genç
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1993; 2(3): 111-7.
 27. Teaching the Nature of Science in the Nature: A Summer Science Camp
  Gülşen Leblebicioğlu , Duygu Metin ,Esra Yardımcı ,İsmail Berkyürek
  Elementary Education Online. 2011; 10(3): 1037-1055.
 28. Isolated Dupuytren's disease of the interphalangeal joints: a case report
  İsmail Karasoy, Özgür Doğan, Yusuf Alper Katı, Metin Akıncı
  Hand and Microsurgery. 2012; 1(2): 65-67.
 29. Catheter Complication in Combined Spinal Epidural Anesthesia

  Ahmet Şen1, Nurgül Orhan Metin2, Yavuz Metin2


  Annals of Medical Research. 2014; 21(1): 97-98.
 30. The importance of good-quality saphenous vein segments for bypass procedures
  Didem Melis Öztaş, Metin Onur Beyaz, Yahya Yıldız, Murat Uğurlucan
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2020; 29(2): 143-4.
 31. A rare type of dislocation of hemiarthroplasty after intertrochanteric fracture
  Adnan Kara, Yunus Öç, Ali Şeker, Metin Uzun, Erden Ertürer, İrfan Öztürk
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2013; 47(3): 154-156.
 32. The evaluation of patients diagnosed with mumps meningoencephalitis
  Metin UYSALOL, Ezgi PASLI, Semra KAYAOĞLU, Leyla TELHAN, Günsel KUTLUK
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2008; 42(1): 10-16.
 33. Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) in Long Occlusions 5 cm) of In frainguinal Arteries
  Murat Kayabalı, Bülent Acunaş, İzzet Rozanes, Göksel Kalaycı, Metin Özgür
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1993; 2(1): 33-9.
 34. Management of Popliteal Artery Aneurysms
  Metin Özgür, Fatih Ata Genç, Murat Kayabalı, Mehmet Kurdoğlu, Göksel Kalaycı
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1993; 2(1): 46-50.
 35. Cholesterol Profile in Atherosclerotic Peripheral Vascular Dlsease
  Şükrü Dilege, Murat Kayabalı, Fatih Ata Genç, Yılmaz Başar, Metin Özgür
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1993; 2(3): 127-30.
 36. Carotid Body Tumors
  Şükrü Dilege, Nazan Sağır, Mehmet Kurdoğlu, Fatih Ata Genç, Metin Özgür
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1994; 3(2): 74-8.
 37. Symptoms and Socio-demographic Factors of Conduct Disorder in Elementary School Population
  Osman Abalı, Metin Onur, Kağan Gürkan, Ömer Çelik, Ümran Dilara Tüzün
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2006; 19(1): 14-19.
 38. Trombolyt;c Treatment of Perlpheral Arterial and Graft Occluslons
  Yılmaz BAŞAR, Murat KAYABALI, Şükrü DİLEGE, Bülent ACUNAŞ, İzzet ROZANES, Metin ÖZGÜR
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1995; 4(1): 9-13.
 39. Causes of tachypnea in early neonatal period: Total anomalous pulmonary venous connection
  Kemal Erdinç, Ali Bülbül, Ümit Sarıcı, Vedat Okutan, Mustafa Koray Lenk, Metin Demircin
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2009; 43(4): 181-183.
 40. Distal bypass for limb salvage
  Murat Kayabah, Metin Özgür, Fatih Ata Genç, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı, Selçuk Baktıroğlu, Mehmet Kurdoğlu
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1992; 1(1): 26-32.
 41. Fusarium: A rare factor in diabetic foot infection
  Hatice Ozisik, Sevki Cetinkalp, Huseyin Aytac Erdem, Dilek Yesim Metin, Ilgen Ertam, Meltem Isıkgöz Tasbakan
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2017; 7(1): 42-45.
 42. Secondary procedures in peripheral Vascular Surgery
  Murat Kayabah, Metin Özgür, Göksel Kalaycı, Şükrü Dilege, Fatih Ata Genç, Mehmet Kurdoğlu, Selçuk Baktıroğlu, Yılmaz Başar
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1992; 1(1): 14-9.
 43. Very late periprosthetic joint infection: etiological agents and outcomes of two stage revision
  Osman Cimen, Alper Koksal
  Medicine Science | International Medical Journal. 2023; 12(3): 700-9.
 44. Botulinum A toxin utilizations in obstetric palsy
  Atakan Aydın, Zeynep Hoşbay Yıldırım, Ahmet Biçer, Feride Bilir, Gönül Acar, Safiye Özkan, Meral Özmen, Metin Erer
  Hand and Microsurgery. 2012; 1(3): 89-94.
 45. Effect of curcumin on erythrocyte deformability in mice with limb ischemia-reperfusion injury
  Gökhan Arslan, Hakan Kartal, Faruk Metin Çomu, Erdem Çetin, Hüseyin Sicim, Ertan Demirdaş, Celalettin Günay, Bilgehan Savaş Öz
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2022; 31(1): 33-8.
 46. The use of CO2 angiography in the treatment of peripheral arterial disease: Our initial experience
  Görkem Yiğit, Anıl Özen, Metin Yılmaz, Naim Boran Tümer, Ferit Çetinkaya, Ertekin Utku Ünal, Hakkı Zafer İşcan
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2021; 30(1): 35-41.
 47. Hepatoprotective effect of pycnogenol in gentamicin-induced liver injury in rats
  Tuba Ozcan Metin,
  Annals of Medical Research. 2023; 30(3): 0-0.
 48. Does Oxybutynin Hydrochloride Cause Arrhythmia in Children with Bladder Dysfunction?
  Ilhan Ciftci, Derya Arslan, Harun Peru, Derya Cimen, Bulent Oran, Metin Gunduz
  Medical Archives. 2013; 67(3): 202-204.
 49. Small Abdominal Aortic Aneurysms: Surgery vs. follow-up
  Metin ÖZGÜR, Murat KAYABALI, Şükrü DİLEGE, Fikret TANIRCAN, Göksel KALAYCI, Fatih Ata GENÇ, Mehmet KURTOGLU, Selçuk BAKTIROGLU, Yılmaz BAŞAR
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1994; 3(3): 91-3.
 50. Primitive neuroectodermal tumor coexistent with anaplastic ganglioglioma
  Rezzan Erguvan-Önal, Çağatay Önal, Metin Şener, Bülent Mızrak, Erol Duran, Nasuhi Engin Aydın
  Medicine Science | International Medical Journal. 2012; 1(1): 47-54.
 51. Applicability of ASA classification system in elective endovascular aneurysm repair
  Bahadır Aytekin, Bekir Boğaçhan Akkaya, Metin Yılmaz, Ferit Çetinkaya, Nevriye Salman, Ertekin Utku Ünal, Hakkı Zafer İşcan, Mehmet Ali Özatik
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2019; 28(2): 101-6.
 52. Our Experience with Narrow-Band UVB for 15 Years: A Retrospective Study of 205 Patients
  Okan Kizilyel, Omer Faruk Elmas, Mahmut Sami Metin, Akin Aktas
  Annals of Medical Research. 2015; 22(3): 176-179.
 53. A general view to Turkish occupational regulations

  Dr. Metin GENÇ*


  Annals of Medical Research. 1995; 2(3): 304-308.
 54. The impact of systemic inflammatory markers on survival in metastatic gastric cancer patients receiving first-line chemotherapy
  Oktay Bozkurt, Sedat Tarik Firat, Ender Dogan, Ramazan Cosar, Mevlude Inanc, Metin Ozkan
  Annals of Medical Research. 2019; 26(10): 2098-104.
 55. Effects of scale and skin on chemical and sensory quality of marinated sea bass
  filets (Dicentrarchus labrax, L. 1758) in sunflower oil during storage at 4ºC

  Yunus Alparslan*
  , Tacnur Baygar, Hatice Hasanhocaoğlu and Cansu Metin
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2013; 25(7): 516-523.
 56. Can ankle-brachial index be used as a predictor for carotid artery shunt application during carotid endarterectomy?
  Mehmet Akif Önalan, Didem Melis Öztaş, Ayşenur Önalan, Metin Onur Beyaz, Siraslan Bahseliyev, Zerrin Sungur, Ömer Ali Sayın, Murat Uğurlucan
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 2021; 30(2): 102-6.
 57. Effect of Ulnar Styloid Fixation on Functional and Radilogical Outcomes After Distal Radius Fractures
  Çağrı Özcan, Fatih Arslanoğlu, Serkan Aykut, Kahraman Öztürk
  Hand and Microsurgery. 2020; 9(1): 13-19.
 58. Gender differences between the three dimensional gait analysis data of young athletes
  Canan Gonen Aydin, Hanife Hale Hekim, Hanefi Ucpinar, Dilek Oztas, Ilhan Avni Bayhan
  Annals of Medical Research. 2020; 27(7): 1949-55.
 59. Comparison of Native-Lugol and Trichrome Staining Methods in Diagnosis of Intestinal Protozoa in Cases With Diarrhea

  Nilgün Daldal*, Metin Atambay*, Tuncay Çelik*


  Annals of Medical Research. 2002; 9(3): 175-178.
 60. Physiopathologie and Electrophysiologic Changes of the Inner Ear in Hearing Losses

   

  Taner Yılmaz1, MD, Metin Önerci1, MD


  Annals of Medical Research. 1997; 4(3): 319-328.
 61. How Do SMEs Finance Green Products or Services?
  Derya FINDIK, Kıvılcım METİN ÖZCAN, Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(122): 1-20.
 62. Determination of meat quality of sea bass (Dicentrarchus labrax) sold at different selling areas
  Yunus Alparslan, Hatice Hasanhocaoglu, Cansu Metin, Tacnur Baygar
  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2014; 26(3): 293-301.
 63. Obesity among adult women in area of Yeşilyurt Health Center

  Gülsen Güneş*, Metin Genç*, Erkan Pehlivan*,


  Annals of Medical Research. 2000; 7(1): 48-53.
 64. The relationship of the smoking status of students in the school of health and vocational school of health services with the dependent personality trait
  Fatma Söylemez, Metin Fikret Genç,
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(4): 820-6.
 65. The investigation of articles about health in three newspaper which have the largest circulation

  Yrd. Doç. Dr. Erkan PEHLİVAN*, Dr.Metin GENÇ* Dr.Leyla KARAOĞLU*


  Annals of Medical Research. 1994; 1(2): 132-140.
 66. English Title Not Available [Turkish Title:TÜRKİYE\'DE GELİŞMİŞLİK İNDEKSİNE GÖRE SEÇİLMİŞ İLLERDE GELİR FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN ETMENLER]
  Şenay ÜÇDOĞRUK, Kıvılcım Metin ÖZCAN, Yusuf Ziya ÖZCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(37): 29-57.
 67. Incidence of Trichomonas vaginalis in Bar Girls in Malatya,Turkey

  Nilgün Daldal*, Ülkü Karaman*, Metin Atambay*


  Annals of Medical Research. 2002; 9(1): 21-24.
 68. Prevalence of smoking in doctors, nurses, and medical faculty students working in Turgut Özal Medical Center

  Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Mücahit Eğri1, Dr. Metin Genç1


  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 407-412.
 69. Knowledge and management of adolescent idiopathic scoliosis among practising physiotherapists
  Aynur Metin Terzibasioglu, Beyhan Deniz Aktan Ilgaz
  Medicine Science | International Medical Journal. 2023; 12(3): 716-23.
 70. Twenty Nail Dystrophy Associated with Alopecia Areata

  Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Akın Aktaş


  Annals of Medical Research. 2014; 21(2): 160-161.
 71. Effects of diosmin-hesperidin and low pressure compression stocking combination in superficial venous insufficiency
  Metin Onur Beyaz, Emin Can Ata
  Annals of Medical Research. 2021; 28(1): 132-5.
 72. Prevalence of premenstrual syndrome among high school students in Malatya

   

  Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Metin Genç1, Dr. Mücahit Eğri1


  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 403-406.
 73. A rare cause of soft tissue infections: Pseudallescheria boydii
  Meltem Tasbakan, Hüsnü Pullukçu, Uğur Önal, Dilek Yeşim Metin, Tansu Yamazhan, Aygül Çeltik, Sercan Ulusoy, Süleyha Hilmioğlu Polat, Mehmet Argın
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2015; 5(4): 176-179.
 74. Paederus dermatitis: An observational study
  Mahmut Sami Metin, Omer Faruk Elmas
  Annals of Medical Research. 2019; 26(3): 425-8.
 75. The Attitude and Behaviours of the Personnel on Duty at Malatya Military Hospital in 2007 on Healthy Dieting

   

  Bircan Ulaş*, Metin Fikret Genç*


  Annals of Medical Research. 2010; 17(3): 187-193.
 76. Serological Results Of Cases With A Presumptive Diagnosis Of Hydatid Cyst During 1999-2002 In The İnönü University Medical Faculty, Malatya

  Ülkü Karaman*, Nilgün Daldal*, Metin Atambay *, M. Özlem Aycan *


  Annals of Medical Research. 2002; 9(4): 233-235.
 77. Cultivation of Trichomonas intestinalis in CPLM media

  Metin Atambay*, Ülkü Karaman*, Özlem M. Aycan*, Nilgün Daldal*


  Annals of Medical Research. 2002; 9(1): 29-31.
 78. Cultivation of Trichomonas intestinalis in Robinson Media

  Özlem M. Aycan, Nilgün Daldal, Ülkü Karaman, Metin Atambay


  Annals of Medical Research. 2004; 11(1): 33-34.
 79. Determination of Cystic Echinococcosis Seropositivity with Indirect Hemagglutination Technique in Helminthiosis

  Nilgün Daldal*, Özlem M. Aycan*, Metin Atambay*, Ülkü Karaman*


  Annals of Medical Research. 2004; 11(3): 151-154.
 80. Physical Activity of The Bank Personnel in Malatya City

   

  Metin Genç*, Mücahit Eğri*, M. Ali Kurçer*, Mine Kaya*, Erkan Pehlivan*, Leyla Karaoğlu*, Gülsen Güneş*

  Annals of Medical Research. 2002; 9(4): 237-240.
 81. Investigation on trends of air pollution in Malatya city center in recent five years period

   

  Dr. Mücahit Eğri1, Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Metin Genç1


  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 375-379.
 82. Determining of health and growing status of the primary school children in Yeşilyurt county of Malatya province

  Dr.Metin GENÇ*,  Dr.Leyla KARAOĞLU*,  Dr.Erkan PEHLİVAN*


  Annals of Medical Research. 1994; 1(4): 278-284.
 83. Living with the patient who has persistence vegetative state: a qualitative study
  Metin Dincer, Nazan Torun
  Annals of Medical Research. 2018; 25(1): 51-56.
 84. Technical tips in reverse flow posterior interosseous artery flaps
  Goktekin Tenekeci, Metin Akinci, Kazim Onur Unal
  Annals of Medical Research. 2017; 24(2): 193-197.
 85. A Rare Variant of Epidermal Nevus: A Case of Nevus Comedonicus

  Okan Kızılyel, Mahmut Sami Metin, Ömer Faruk Elmas, Akın Aktaş


  Annals of Medical Research. 2014; 21(1): 65-67.
 86. Intestinal Injuries Due to Blunt Trauma

  Adnan Özpek1, Müjgan Çalışkan1, Metin Yücel1, Mustafa Hasbahçeci1, Gürhan Baş1, Orhan Alimoğlu1


  Annals of Medical Research. 2012; 19(3): 138-141.
 87. Bilateral Anterior Glenohumaral Dislocation due to Falls From Height

   

  Metin Uzun*, Şenol Akman**, Faik Seçkin**


  Annals of Medical Research. 2010; 17(3): 199-201.
 88. Predictive Ability of Prognostic Markers in Cystic Echinococcosis with Bile Leakage
  Salih Kara, Ercan Korkut, Nurhak Aksungur, Necip Altundas, Gurkan Ozturk, Metin Yildiz, Mustafa Yeni
  International Journal of Echinococcoses . 2022; 1(2): 38-45.
 89. Investigation of Prevalence of Pediculus capitis in Students at Two Primary Schools in Malatya

  Nilgün Daldal*, Metin Atambay*, Özlem M. Aycan*, Ülkü Karaman*, Yasemin Ersoy**


  Annals of Medical Research. 2004; 11(1): 11-13.
 90. Prevalance of Intestinal Parasites Diagnosed by Malatya Public Health Laboratories Between 1997-2001

  Ülkü Karaman*, Necmettin Akkaya**, Özlem M. Aycan*, Metin Atambay*, Nilgün Daldal*


  Annals of Medical Research. 2004; 11(1): 25-28.
 91. Posterior Leukoencephalopathy Secondary to Chronic Renal Failure: Magnetic Resonance Imaging Findings

   

  Veysel Burulday*, Mehmet Fatih Erbay*, Metin Doğan*, Aslı Göktan*, Alpay Alkan*


  Annals of Medical Research. 2010; 17(1): 49-53.
 92. Health and social problems of elderly in Yeşilyurt town

  Dr. Mücahit Eğri1 , Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Metin Genç1, Dr. Erkan Pehlivan1


  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 418-423.
 93. Little negligence leading to irreparable harm: thinner burns
  Kemal Arslan, Arif Atay, Tamer Sekmenli, Metin Gunduz, Osman Dogru, Ilhan Ciftci
  Medicine Science | International Medical Journal. 2017; 6(4): 733-736.
 94. Tumoral Calcinosis Around the Elbow: Case Report
  Serkan Unlu, Bayram Sanli, Ismail Okan Yildirim, Serkan Oner, Metin Dogan
  THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL. 2017; 3(4): 85-87.
 95. Assessment of hip development in the early period in patients who underwent dega osteotomy due to developmental dysplasia of the hip
  Baran Sarikaya, Serkan Sipahioglu, Zeynep Bekin Sarikaya, Celal Bozkurt, Ali Levent, Metin Yapti, Mehmet Akif Altay, Ugur Erdem Isikan
  Annals of Medical Research. 2017; 24(2): 173-177.
 96. The Conditions of Using Health Services by the People Applying to the Health Center in Bozova District of Şanlıurfa Province and Influential Factors

   

  Adem Akıllı*, Metin Genç**


  Annals of Medical Research. 2007; 14(2): 95-99.
 97. Effects of the aortocoronary bypass surgery on drug use

   

  Dr Haşan Berat Cihan". Dr.Ömer Soysal*. Dr.öner Gülcan* Dr.Metin Gülcüler’


  Annals of Medical Research. 1995; 2(4): 364-366.
 98. A Case Report: Mite That Observed By Cellophane Tape Method

  M. Özlem Aycan* , Metin Atambay* , Orkun Şahsıvar**, Ülkü Karaman*, Nilgün Daldal*


  Annals of Medical Research. 2002; 9(4): 267-268.
 99. Recovery of hypoglycemia symptoms after insulinoma negative pancreatic surgery: Case series
  Mehmet Aziret, Metin Ercan, Adem Senturk, Erdal Birol Bostanci, Musa Akoglu
  Annals of Medical Research. 2017; 24(4): 489-493.
 100. The importance of clinical and histopathological correlation in the diagnosis of skin diseases: An eleven years’ experience
  Mahmut Sami Metin, Mustafa Atasoy
  Annals of Medical Research. 2019; 26(3): 304-8.


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.