Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

219 articles found.

The first 100 results are shown.

Publishing Year(s)Click to Change Year(s)

Journal(s)Click to Change Journal(s)

 1. eNOS gene polymorphısms and transıtıonal cell cancer of the bladder
  Aziz Toker, Erkan Erkan, Fatma Sinem Hocaoglu Emre, Ugur Yucetas
  Annals of Medical Research. 2020; 27(7): 2004-10.
 2. Türkçe Öğretiminde Çocuğa Görelik İlkesine Uygun Edebiyat Yapıtlarının Önemi
  Erkan Çer
  Elementary Education Online. 2016; 15(4): 1399-1410.
 3. The 2007 Financial Crisis and Monetary Policies: On the Monetary Policies’s Failure
  Erkan TOKUCU
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(76): 31-54.
 4. English Title Not Available [Turkish Title: TÜRKİYE\'NİN TARIMSAL YAPISININ DEĞİŞEN NİTELİKLERİ]
  Erkan ÖNGEL
  Ekonomik Yaklasim. 1981; 2(5): 163-186.
 5. INTERNAL RATE OF RETURN ON EDUCATION IN PUBLIC SECTOR IN TURKEY, 1980-1995
  Erman ERKAN
  Ekonomik Yaklasim. 1998; 9(29): 5-16.
 6. Relationship of Childhood Career Development to Life Satisfaction, and State Anxiety
  Erkan IŞIK
  Elementary Education Online. 2014; 13(2): 682-693.
 7. A different approach to bullying: An upright/vertical bullying study where students bully their teachers
  Erkan YAMAN , Nejla KOCABAŞOĞLU
  Elementary Education Online. 2011; 10(2): 653-666.
 8. English Title Not Available [Turkish Title: BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESi «ANADOLU\'DA TANİN»- AHMET ŞERiF]
  Erkan AKIN
  Ekonomik Yaklasim. 1982; 3(7): 243-264.
 9. CURRENT ACCOUNT DEFICITS, SUSTAINABILITY AND GLOBAL FINANCIAL CRISIS: EVIDENCE FROM TURKEY, 1987-2008
  Alpaslan AKÇORAOĞLU, Erkan AĞASLAN
  Ekonomik Yaklasim. 2009; 20(72): 1-20.
 10. Information and Communication Technologies in Turkey and Other OECD Member Countries
  Erkan ERDİL, Burak KARAGÖL
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(85): 1-22.
 11. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi
  Erkan Dinç ,Servet Suna Üztemur
  Elementary Education Online. 2016; 15(3): 974-988.
 12. The Relationship between Alienation Levels and Attitudes Towards Violence on High School Students
  Cüneyt Altan Altay,Erkan Ceyhan
  Elementary Education Online. 2019; 18(4): 1902-1918.
 13. Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education
  Murat TOPAL , Özcan Erkan AKGÜN
  Elementary Education Online. 2015; 14(2): 697-712.
 14. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanan Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterliğini Geliştirme Programının Etkililiği
  Murat TOPAL , Özcan Erkan AKGÜN
  Elementary Education Online. 2015; 14(2): 697-712.
 15. Öğretmen Adaylarının Yaşam Teorilerini Oluşturan Merkezi Epistemolojik İnançlarının Belirlenmesi
  Aynur OKSAL ,Erkan ŞENŞEKERCİ ,Asude BİLGİN
  Elementary Education Online. 2007; 6(3): 411-421.
 16. The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology
  Oğuz ÇETİN ,Erkan ÇALIŞKAN ,Nihal MENZİ
  Elementary Education Online. 2012; 11(1): 273-291.
 17. The Views of Academics about Web-Based Instruction
  Oğuz ÇETİN ,Erkan ÇALIŞKAN ,Nihal MENZİ
  Elementary Education Online. 2013; 12(3): 886-902.
 18. English Title Not Available [Turkish Title: MARK-UP FİYAT POLİTİKALARI VE TÜRKİYE\'DE ENFLASYON]
  İlker PARASIZ, Erkan IŞIĞIÇOK
  Ekonomik Yaklasim. 1993; 4(8): 83-96.
 19. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Eğitimi Verebilmeye Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
  Ömer Faruk Gökmen , Özcan Erkan Akgün
  Elementary Education Online. 2015; 14(3): 1208-1221.
 20. The Association of Internet Addiction with Depression and Anxiety in University Students
  Başak Korkmazer, Mehmet G. Kılınçarslan, Erkan Melih Şahin1
  Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care. 2019; 13(4): 548-552.
 21. Fructose; is that a public health problem?
  Erkan SARI, Oğuzhan BABACAN
  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2014; 13(5): 401-404.
 22. Reliability and validity studies of Behavioral Rating Inventory Of Executive Function (BRIEF) in a Turkish normative sample
  S. Nazlı BATAN , Öget ÖKTEM-TANÖR , Erkan KALEM
  Elementary Education Online. 2011; 10(3): 894-904.
 23. Leucopenia due to quetiapine abuse and combination with olanzapine: a case report
  Erkan Aydın, Ömer Şenormancı, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010; 23(3): 219-222.
 24. Portraits in CBT: Interview with Emel Stroup
  Erkan Kuru
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2017; 6(2): 95-97.
 25. Effects of Salt Restriction Counseling on Primary Hypertension Patients Already Receiving Pharmacotherapy; A Randomized Controlled Trial
  1.Hasret Ağaoğlu 2. Erkan Melih Şahin 3. Selen GüngörAydın 4. Ayşe Akay
  Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care. 2019; 13(4): 514-522.
 26. A case report: paratesticular rhabdomyosarcoma
  Erkan Sönmezay, Nurten Sever, Betül Öztürk, Bekir Aras, Ali İhsan Taşçı
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2010; 6(4): 181-184.
 27. English Title Not Available [Turkish Title: VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE\'DE İKTİSAT EĞİTİMİ]
  İsmail ŞİRİNER, Özgür ÜSTÜN, Onur ÜZMEZ, Erkan YÜKSEL, Merve ZORLU
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(57): 131-148.
 28. Substance use effects on the characteristics of crime and violence in criminal male with schizophrenia
  Emrah Çinik, Oya Güçlü, Ömer Şenormancı, Erkan Aydın, Murat Erkıran, Hüsnü Erkmen
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2015; 16(2): 104-112.
 29. Brown Assessment of Beliefs Scale: A Study of Reliability and Validity
  Türkan ÖZCAN, Erkan KURU, Yasir ŞAFAK, M. Emrah KARADERE, K. Fatih YAVUZ, M. Hakan TURKÇAPAR
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2013; 2(1): 25-33.
 30. The effects of one community mental health center on antipsychotic polypharmacy: 12-months follow-up of patients with schizophrenia
  Abdülkadir Tabo, Erkan Aydın, K. Oğuz Karamustafalıoğlu, Hüseyin Yumrukçal, U. Erman Uzun, M. Cansu Ülgen
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2016; 17(4): 292-299.
 31. Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu
  Erkan Yıldırım, Meryem Tahmaz, Abdülbaki Kumbasar, A. Kadir Ergen, Devrimsel Harika Ertem, Yavuz Altunkaynak
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(4): 345-348.
 32. Monitoring of renal function in patients with RIFLE and AKIN scores to compare the effects on mortality and morbidity in ICU
  Evrim Küçür Tülübaş, Güray Demir, Erkan Duman, Dilek Altun, Halil Çetingök, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2013; 9(2): 69-72.
 33. Distress Tolerance Scale: A Study of Reliability and Validity
  Ahmet Emre SARGIN, Kadir ÖZDEL, Çisem UTKU, Erkan KURU, Özden YALÇINKAYA ALKAR5, M. Hakan TÜRKÇAPAR,
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2012; 1(3): 152-161.
 34. Relationship Between Extracorporeal Perfusion Pattern and Ischemic Brain Lesions
  Gokhan Albayrak, Koray Aykut, Mehmet Guzeloglu, Erkan Sahin, Selim Serter,Zeynep Elmas, Eyup Hazan
  Journal of Cardiovascular Disease Research. 2014; 5(1): 1-6.
 35. Relationship between the mean platelet volume values and tilt-table test results in patients with vasovagal syncope
  Yalcin Gokoglan, Erkan Yildirim
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(1): 110-113.
 36. ARE HOPELESSNESS, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF SUICIDAL ATTEMPTS BEING A CUE OF A NEW ATTEMPT?
  Ramazan KONKAN, Gizem HANZADE ERKUŞ, Oya GÜÇLÜ, Ömer ŞENORMANCI, Erkan AYDIN, Mine Cansu ÜLGEN,Mehmet Z. SUNGUR
  The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2012; 1(2): 1-11.
 37. Evaluation of upper extremity traumatic amputations by means of etiology, demographics and therapy
  Dağhan Dağdelen, Dilgem Mammadov, Erkan Yüce, Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Ayşin Karasoy Yeşilada, Semra Hacıkerim Karşıdağ
  Hand and Microsurgery. 2012; 1(3): 95-98.
 38. Characteristic features of sexually abused children and adolescents in İstanbul sample
  Mazlum Çöpür, Özden Şükran Üneri, Erkan Aydın, Mustafa Kayhan Bahalı, Canan Tanıdır, Hatice Güneş, Ayten Erdoğan
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2012; 13(1): 46-50.
 39. Relationship between eating attitude and attention deficit and hyperactivity disorder in a group of bariatric surgery candidates: A pilot study
  Meliha Zengin Eroglu, Sencan Sertcelik, Erkan Baysak
  Annals of Medical Research. 2020; 27(5): 1397-402.
 40. Kardeşlerinin saçını yolan farklı bir trikotillomani olgusu
  Demet Güleç Öyekçin, Erkan Melih Şahin, Mehmet Murat Demet
  Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2012; 25(3): 274-277.
 41. The relationship between fear against Covid-19 and emotional expression in nursing students
  Fatma Melike Erkan, Funda Kavak Budak
  Medicine Science | International Medical Journal. 2022; 11(1): 243-8.
 42. Cardiac hemolytic anemia with acute renal failure due to paravalvular leakage in a case with prosthetic valve replacement
  Hüseyin Altuğ Çakmak, Erkan Yıldırım, Serkan Aslan, Kahraman Coşansul, Vural Ali Vural
  Bakırköy Tıp Dergisi. 2011; 7(4): 161-163.
 43. Atypical Meniere Disease: Case Report of a Patient Treated as Sudden Hearing Loss
  Tuba Bayındır, Erkan Karataş, Zekeriya Çetinkaya
  Annals of Medical Research. 2012; 19(4): 268-271.
 44. Domestic squalor and hoarding, a new diagnosis in DSM-5: confined field study
  Erkan Aydın, Ramazan Konkan, Gazi Alataş, Abdülkadir Tabo, Sadık Yiğit, Oya Güçlü Gönüllü, Emine Aydın
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2014; 15(4): 289-295.
 45. The Relationship between Submissive Behavior and Exposure to Physical Violence in Adolescents in a Semi-Rural Area of Malatya [Malatya’da Yari Kirsal Bir Bolgede Ergenlerde Boyun Egici Davraniş ile Fiziksel Siddete Maruziyet Arasindaki Iliski]
  Beliz Yekeler, Erkan Pehlivan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2014; 3(3): 1382-95.
 46. Sensorial development hypothesis and a case report
  Oğuz Erkan Berksun, Gökben Hızlı Sayar
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2013; 3(2): 82-5.
 47. Reasoning with Inductive Argument Test: A Study of Validity and Reliability
  Mehmet Emrah Karadere, Kasım Fatih Yavuz, İbrahim Enis Kayran, Yasir Şafak, Bengü Yücens, Erkan Kuru, Mehmet Hakan Türkçapar
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2013; 2(3): 156-161.
 48. The Relationship between Self-esteem and Exposure to Physical Violence in Adolescents in a Semi-rural Area of Malatya [Malatya’da Yarı Kırsal Bir Bölgede Ergenlerde Özsaygı İle Fiziksel Şiddete Maruziyet Arasındaki İlişki]
  Erkan Pehlivan, Beliz Yekeler
  Medicine Science | International Medical Journal. 2015; 4(1): 1934-46.
 49. Investigation of sarcopenia in hemodialysis patients in Adiyaman province
  Aysun Ozen, Erkan Cakmak, Nurhan Bilen, Mustafa Akel, Ali Gurel, Mustafa Yavuz Selcuk
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(3): 895-901.
 50. NEW APPROACHES IN TREATMENT OF AUTISTIC DISORDER
  M. Erkan Ozcan, m.d.* 
  Annals of Medical Research. 1998; 5(2): 205-210.
 51. Eating disorders and related factors of individuals who applied to the diet outpatient clinic of Turgut Ozal Medical Center
  Nurgul Kilic, Erkan Pehlivan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(4): 1481-5.
 52. Obesity among adult women in area of Yeşilyurt Health Center
  Gülsen Güneş*, Metin Genç*, Erkan Pehlivan*,
  Annals of Medical Research. 2000; 7(1): 48-53.
 53. Dev Konka Bülloza Piyoseli: Hızlı Gelişen Burun Tıkanıklığının Çok Nadir Bir Sebebi
  Yuksel Toplu, Tuba Bayindir, Serdar Gullu, Erkan Karatas, Ahmet Kizilay
  Annals of Medical Research. 2014; 21(2): 151-153.
 54. The prevalence of diabetes mellitus in people over the age of 40 year in Yeşilyurt district
    Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1
  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 380-386.
 55. The investigation of articles about health in three newspaper which have the largest circulation
  Yrd. Doç. Dr. Erkan PEHLİVAN*, Dr.Metin GENÇ* Dr.Leyla KARAOĞLU*
  Annals of Medical Research. 1994; 1(2): 132-140.
 56. Malaria cases and malaria epidemiology in recent seven years in Malatya region
  Dr. Mücahit Eğri1, Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1
  Annals of Medical Research. 1996; 3(4): 319-323.
 57. Investigation of Possible Genotoxic and Cytotoxic Effects of Differential Boron Compounds in CCL 62 (Hela Contaminant) Human Amniotic Ephitelial Cell Line
  Erkan Kahraman, İsmet Deliloğlu Gürhan, Mehmet Korkmaz
  Medicine Science | International Medical Journal. 2013; 2(1): 454-68.
 58. Hemoglobin A1c Screening and Potential Eating Disorder Prevalance in University Students [Üniversite Öğrencilerinde Hemoglobin A1c Taraması ve Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı]
  Bircan Ulas, Erkan Pehlivan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2015; 4(2): 2196-209.
 59. NÜFUS ARTIŞI, EĞİTİM VE DOĞUM KONTROLÜ
    Dr. Erkan Pehlivan1
  Annals of Medical Research. 1994; 1(1): 73-78.
 60. Prevalence of smoking in doctors, nurses, and medical faculty students working in Turgut Özal Medical Center
  Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Mücahit Eğri1, Dr. Metin Genç1
  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 407-412.
 61. Prevalence of premenstrual syndrome among high school students in Malatya
    Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Metin Genç1, Dr. Mücahit Eğri1
  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 403-406.
 62. Spectrum of Vulvar Lesions in an Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinic
  Ozhan Ozdemir, Mustafa Erkan Sari, Funda Arpaci Ertugrul, Ertugrul Sen, Bunyamin Ugur Ilgin, Cemal Atalay
  Medicine Science | International Medical Journal. 2015; 4(1): 1876-84.
 63. A Rare Cause Leading to the Cloudy Peritoneal Dialysate: Lercanidipine
  Erkan Şengül, Ayşen Elmas
  Annals of Medical Research. 2013; 20(1): 96-97.
 64. Anticonvulsants in Neuropathic Pain
  Erkan Taner Karagöz*
  Annals of Medical Research. 2004; 11(2): 121-125.
 65. The Knowledge of the Students of Inonu University about the Reproductive Health and their Expectations From the Services
    Selma Koluaçık*, Gülsen Güneş**, Erkan Pehlivan**
  Annals of Medical Research. 2010; 17(1): 7-14.
 66. Test anxiety levels of the students who will join the university entrance exam
  Dr.Metin GENÇ*, Dr.Rıfat KARLIDAĞ**, Dr.Mücahit EĞRİ*, Dr.Gülsen GÜNEŞ*,  Dr.M.Ali KURÇER*, Dr.Erkan PEHLİVAN*, Dr.Erkan ÖZCAN**,Dr.Süheyla ÜNAL**
  Annals of Medical Research. 1999; 6(1): 38-41.
 67. An Investigation into the Interactions Between Positive and Negative Aspects of Personality, Perfectionism, Coping, and Locus of Control: A Latent Profile Analysis
  Murat Boysan, Erkan Kiral
  Sleep and Hypnosis. 2016; 18(2): 53-64.
 68. A rare cause of dyspnea: Isolated congenitally corrected transposition of the great arteries
  Zeynep Ulutas, Erkan Yildirim, Hasan Abdelrahman, Siho Hidayet
  Annals of Medical Research. 2021; 28(6): 1263-5.
 69. Investigation on trends of air pollution in Malatya city center in recent five years period
    Dr. Mücahit Eğri1, Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Erkan Pehlivan1, Dr. Metin Genç1
  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 375-379.
 70. Physical Activity of The Bank Personnel in Malatya City
    Metin Genç*, Mücahit Eğri*, M. Ali Kurçer*, Mine Kaya*, Erkan Pehlivan*, Leyla Karaoğlu*, Gülsen Güneş*
  Annals of Medical Research. 2002; 9(4): 237-240.
 71. The pollution of environment: some selected topics and the endeavors of keeping environment
  Dr.Erkan PEHLİVAN*
  Annals of Medical Research. 1995; 2(2): 245-251.
 72. Determining of health and growing status of the primary school children in Yeşilyurt county of Malatya province
  Dr.Metin GENÇ*,  Dr.Leyla KARAOĞLU*,  Dr.Erkan PEHLİVAN*
  Annals of Medical Research. 1994; 1(4): 278-284.
 73. Auricular calcification: Case report of petrified ears in a woman
  Ebru Ozer Ozturk, Erkan Karatas
  Annals of Medical Research. 2021; 28(3): 621-3.
 74. Did we overcome rheumatic heart disease or is it still a public disease burden?
  Erkan Yildirim, Baris Bugan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(1): 186-190.
 75. The role of component positions in revision hip arthroplasty; Minimum 5-year follow-up
  Fahri Emre, Erkan Sabri Ertas, Murat Bozkurt
  Medicine Science | International Medical Journal. 2022; 11(2): 717-21.
 76. Inadequate Excision of Scalp Squamous Cell Carcinoma Causing Bilateral Giant Neck Mass
  Yüksel Toplu, Şermin Can, Tuba Bayındır, Erkan Karataş, Ahmet Kızılay 
  Annals of Medical Research. 2013; 20(3): 279-281.
 77. An evaluation of attention deficit hyperactivity disorder and specific learning disorder in children born to diabetic gravidas: a case control study
  İsmail Akaltun, Ömer Erkan Yapça, Hamza Ayaydın, Tayfun Kara
  Anatolian Journal of Psychiatry. 2019; 20(4): 442-448.
 78. Ophthalmoplegia secondary to left sphenoid sinus mucocele
  Serhat Yaslikaya, Yuksel Toplu, Ismail Demir, Erkan Karatas
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(1): 229-231.
 79. The Herniation of the Giant Bladder Diverticulum Accompanied with Inguinal Hernia: A Case Report
  Tanju Keten, Altuğ Tuncel, Ersin Köseoğlu, Anıl Erkan, Çağdaş Şenel, Özer Güzel, Ali Atan
  Annals of Medical Research. 2013; 20(4): 351-353.
 80. A Ectopic Tyroid Tissue Adenoma Considering as a Thyroglossal Duct Cyst in the Middline Neck
  Yüksel Toplu, Erkan Karataş, Mehmet Turan Çiçek, Zekeriya Çetinkaya
  Annals of Medical Research. 2013; 20(1): 89-91.
 81. Nursing, Midwifery and Health Officer Programs Undergraduate Students? Attitudes towards Their Future Career: Motivating/Demotivating Professional Characteristics and Career Preferences
    Leyla Karaoğlu*, Evrim Çelebi**, Erkan Pehlivan*
  Annals of Medical Research. 2007; 14(4): 219-225.
 82. Health and social problems of elderly in Yeşilyurt town
  Dr. Mücahit Eğri1 , Dr. Gülsen Güneş1, Dr. Metin Genç1, Dr. Erkan Pehlivan1
  Annals of Medical Research. 1997; 4(4): 418-423.
 83. Evaluating the dıagnostıc accuracy of birads assessment of mammography and ultrasound according to ultrasound-guıded core needle biopsy: 9 years-experience in a small town
  Sukruye Firuze Ocak Karatas, Murat Beyhan, Erkan Gokce
  Annals of Medical Research. 2021; 28(9): 1677-82.
 84. Identification with mitochondrial DNA typing from one sperm cell isolated by micromanipulation
  Emel Hulya Yukseloglu, Esra Bayhan, Gulten Rayimoglu, Fatma Cavus, Kadir Dastan, Itir Erkan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(3): 575-9.
 85. Fertility and Its Determinants Among Married Women Living In The Responsibility Area Of A Health Unit in Çorum
  Leyla Karaoglu*, Canan Öztürk**, Erkan Pehlivan*
  Annals of Medical Research. 2002; 9(1): 33-40.
 86. Tumor arthroplasties performed after proximal femur pathological fractures and evaluation of their pelvic parameters
  Ali Erkan Yenigül, Arif Çakar, Muhammet Sadık Bilgen
  Annals of Medical Research. 2022; 29(3): 187-191.
 87. Relationship between prostate cancer and atypical small acinar proliferation
  Onur Ceylan, Rabia Demirtas, Ali Kurt, Yusuf Can, Mehmet Esref Kabalar, Ahmet Erkan Bilici, Hilal Balta, Ilknur Calik, Sevilay Ozmen, Senay Erdogan Durmus
  Annals of Medical Research. 2019; 26(5): 850-3.
 88. Endoscopic cystolithotripsy for a giant stone in the orthotopic neobladder: a case report
  Mustafa Erkoc, Alper Otunctemur, Erkan Merder, Huseyin Besiroglu
  Bagcilar Medical Bulletin. 2017; 2(3): 75-77.
 89. Desmoid tumour, a rare tumour in oncology practice: A case series and literature review
  Erkan Erdur , Ferit Aslan
  Annals of Medical Research. 2021; 28(9): 1704-9.
 90. BEBEKLERİMİZİ NASIL BÜYÜTÜYORUZ?
  Dr . Meti n GENÇ*, Dr . Gülsen GÜNEŞ** Dr. Erkan PEHLİVAN**
  Annals of Medical Research. 1998; 5(2): 169-175.
 91. Evaluation of the Mental Status of Last-Grade High School Students with the General Health Questionnaire-12 in the Center of Malatya
  Özlem Çağan1, Erkan Pehlivan2  
  Annals of Medical Research. 2012; 19(2): 88-95.
 92. Latex Allergy with Discus Form of Inhalation Drug of Asthma
  Sami Öztürk, Ogün Sezer, Ali Kutlu, Faruk Çiftci, Erkan Bozkanat
  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2009; 8(5): 451-452.
 93. How Should the Screening Programs be planned for the Early Diagnosis of Breast Cancer
  Zafer Kılbaş, Ramazan Yıldız, Erkan Öztürk
  TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012; 11(2): 225-230.
 94. A rare complication of spinal anesthesia: Intracranial subdural hemorrhage
  Cengiz Kaplan, Ozgur Dandin, Erkan Kaya, Ferhat Cuce, Muzaffer Durmus, Ugur Karapinar, Tuncer Ergin
  Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES). 2015; 4(1): 54-56.
 95. the knowledge and opinions of health professionals working in the first level health care instutions about the program of fluor tablet usage to improve mouth and teeth health
     Dr. Meti n GENÇ*,  Dr. Erkan PEHLİVAN*,  Dr. Gülsen GÜNEŞ*,   Dr. Mücah it EĞRİ*,  Dr. M .Al i KURÇER*  
  Annals of Medical Research. 1998; 5(2): 143-147.
 96. A Study On Waiting Times Of The Patients Applying An Emergency Department
  Dr.Metin GENÇ * Dr.Mücahit EĞRİ * Dr.Erkan P EHLIVAN * Dr.Vedat KIRIMLIOĞLU ** Dr.Sezai YILMAZ **
  Annals of Medical Research. 1999; 6(4): 337-339.
 97. Is lobectomy an effective treatment method in giant hepatocellular carcinomas?
  Ramazan Gundogdu, Ufuk Uylas, Kenan Caliskan, Serkan Erkan, Murat Kus
  Annals of Medical Research. 2021; 28(12): 2190-4.
 98. Evaluation of forensic autopsies performed on fatal traffic accidents in İzmir
  Ferhat Turgut Tuncez , Umut Erdar Bilgin, Erkan Saruhan , Hatice Sezin Yilmazer, Mehmet Tokdemir
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(2): 346-9.
 99. Assessment of the risks of the workplace and the awareness of healthcare professionals
  Itir Erkan, Murat Akbaba
  Medicine Science | International Medical Journal. 2020; 9(4): 1027-31.
 100. Evaluation of Sexual Function Levels of Women between the Ages of 20-50 Living in Central Malatya [Malatya İl Merkezinde Yaşayan 20-50 Yaş Arasındaki Kadınların Cinsel Fonksiyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi]
  Filiz Ciledag Ozdemir, Erkan Pehlivan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2015; 4(4): 2751-61.Online Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.