Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

218 articles found.

The first 100 results are shown.

Publishing Year(s)Click to Change Year(s)

Journal(s)Click to Change Journal(s)

 1. Anxiety disorders comorbidity in bipolar disorder patients and quality of life
  Ebru Toprak, Burcu Yavuz
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2011; 1(2): 55-62.
 2. Anaesthetic Management Of A Case Receiving Replacement Treatment For Adrenal İnsufficiency And Hypothyroidism

   

  Nurçin Gülhaş*, Türkan Toğal*, Hüseyin İlksen Toprak*, Ebru Sızanlı*, Özlem Sağır*, M. Özcan Ersoy*

  Annals of Medical Research. 2002; 9(4): 259-261.
 3. An Uncommon Presentation of a Common Benign Tumour
  Elif Usturali Keskin, Emel Ebru Pala, Ebru Cakir, Cuneyt Eftal Taner, Serhat Sarikaya, Fatih Keskin
  Annals of Medical Research. 2015; 22(3): 191-193.
 4. English Title Not Available [Turkish Title: VEDA DERSİ : Milletlerarası Likidite]
  Vamık TOPRAK
  Ekonomik Yaklasim. 1980; 1(1): 1-14.
 5. A comparison of primary school teachers and special primary school teachers’ job satisfaction levels
  İlhan GÜNBAYI ,Durak TOPRAK
  Elementary Education Online. 2010; 9(1): 150-169.
 6. Spontaneous colon perforation due to fecal impaction
  Murat Kalaycı, Aclan Özder, Dilek Toprak
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2011; 45(4): 134-137.
 7. Retrospective Analysis of 136 Patients Operated for a Parotid Global Tumor
  Serkan Dedeoglu, Serdar Ferit Toprak, Muhammmed Ayral
  Medical Archives. 2022; 76(3): 170-174.
 8. The frequency and the affecting factors of urinary incontinence in women over 35 years old
  Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak, Esengül Basa
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2012; 46(4): 170-176.
 9. An Uncommon Suicide Method: Self-Strangulation
  Nursel Turkmen, Bulent Eren, Zehra Demiroglu Uyanıker, Akça Toprak Ergonen
  Medical Archives. 2012; 66(6): 423-424.
 10. Comorbid bipolar disorder among patients with conversion disorder
  Oguz K. Karamustafalıoğlu, Başak Özçelik, Sinem Gönenli Toker, Bahadır Bakım, Yasemin Cengiz Ceylan, Abdullah Akpınar, Uğraş Uzun, Onur Tankaya, Mehmet Çevik, Burcu Yavuz, Vahap Karabulut, Ebru Toprak
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2013; 3(2): 58-63.
 11. QALY: Quality Adjusted Life Year
  Şelale Şahin, Selime Toprak, Erdinç Ünal
  Medicine Science | International Medical Journal. 2012; 1(3): 232-243.
 12. Comparison of the effects of ketamine-midazolam and ketamin-propofol anesthesia on recovery of circumcision operations
  Hatice Toprak, Canan Kocaoglu, Eyup Aydogan, Mehmet Sargin, Sadik Ozmen
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(4): 834-6.
 13. Catheter Malposition in Liver Transplantation Recipients

  Mukadder Şanlı, Hüseyin İlksen Toprak, Ahmet Selim Özkan


  Annals of Medical Research. 2014; 21(2): 162-163.
 14. English Title Not Available [Turkish Title:\"KARAKTER AŞINMASI\" Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, Richard SENNETT]
  Ebru ARICIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(56): 101-106.
 15. An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability
  Ebru Öztürk
  Elementary Education Online. 2012; 11(2): 395-407.
 16. An Adaptation of the Community of Inquiry Index: The Study of Validity and Reliability
  Ebru Öztürk ,
  Elementary Education Online. 2012; 11(2): 408-422.
 17. A Forgotten Concept in Economic Theory: “Space”
  Ebru ARICIOĞLU
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 17-44.
 18. Investigation of Empathy Levels of the Psychological Counselors Who Work In the Elementary Schools
  F.Ebru İkiz
  Elementary Education Online. 2009; 8(2): 346-356.
 19. Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Metaforik Algıları
  Ebru Bozpolat
  Elementary Education Online. 2016; 15(4): 1114-1130.
 20. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Derecesi Psikolojik Esneklik ve Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Taha Burak TOPRAK , Tolga ARICAK, Kaasım Fatih YAVUZ
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2020; 9(1): 16-27.
 21. Heparin Resistance (Case Report)

  Hüseyin İlksen Toprak*, A. Kadir But*, Hale Borazan*, M. Özcan Ersoy*


  Annals of Medical Research. 2003; 10(2): 91-93.
 22. Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları: Öncelikler, Sorunlar ve Öneriler
  Ali Yıldırım, Ebru Öztürk
  Elementary Education Online. 2002; 1(1): 17-27.
 23. Science Anxiety among Failing Students
  Ebru KAYA , Ali YILDIRIM
  Elementary Education Online. 2014; 13(2): 518-525.
 24. Steroid Injection in Brachial Plexopathy Seen After Open Heart Surgery

  Mahmut Durmuş*, Ayda Türkoz*, Türkan Toğal*, Kadir But*, H. İlksen Toprak*, M.Özcan Ersoy*


  Annals of Medical Research. 2002; 9(2): 115-117.
 25. The Relation Between Tendency To Violence And The Level Of School Engagement
  Akif Sağlam,F. Ebru İkiz
  Elementary Education Online. 2017; 16(3): 1235-1246.
 26. Eğitim Örgütlerinde Üretim Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
  Ebru DOĞRUÖZ , Murat ÖZDEMİR
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 396-413.
 27. Hayat Bilgisi Dersi ve Çoklu Zekâ Alanları: İkinci Sınıf Öğrenci Çalışma Kitaplarının Değerlendirilmesi
  Mustafa BEKTAŞ , Ebru UZUNKOL
  Elementary Education Online. 2015; 14(2): 364-378.
 28. Öğretmenlerin İş Yaşamında Algıladıkları Yalnızlık İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Ebru OĞUZ , Melek KALKAN
  Elementary Education Online. 2014; 13(3): 787-795.
 29. Care burden and burnout levels of individuals caring for homecare patients
  Bestegul Coruh Akyol, Muhammed Zubeyr Ucuncu, Dilek Toprak
  Medicine Science | International Medical Journal. 2023; 12(4): 1128-33.
 30. Evaluation of EMDR therapy efficacy in treatment of phantom limb pain
  Ebru Sinici
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2016; 29(4): 349-358.
 31. Investigating the effects of STEM enriched implementations on school readiness and concept acquisition of children
  Mehmet Toran,Ebru Aydın,Damla Etgüer
  Elementary Education Online. 2020; 19(1): 299-309.
 32. Teaching socio-scientific issues through evidence-based thinking practices: Appropriateness, benefits, and challenges of using an instructional scaffold
  Gaye D. Ceyhan,Ebru Z. Mugaloglu,John W. Tillotson
  Elementary Education Online. 2019; 18(4): 1405-1417.
 33. Yıldızlarla İlgili Yapılan Bazı Çalışmaların Tematik İncelenmesi
  Ebru Ezberci Çevik ,Mehmet Altan Kurnaz
  Elementary Education Online. 2016; 15(2): 421-442.
 34. Opinions Of K-12 Students About An Online Social Learning Environment, Edmodo
  Ebru Dere ,Ümmühan Avcı Yücel ,Serpil Yalçınalp
  Elementary Education Online. 2016; 15(3): 804-819.
 35. Assessment of Classroom Teachers’ Perceptions of Teaching Social Studies Course
  Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ , Ümmühan ÖNER , Ebru BOZPOLAT
  Elementary Education Online. 2011; 10(3): 872-893.
 36. İki Argümantasyon Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Ebru Kaya , Pinar Seda Cetin , Sibel Erduran
  Elementary Education Online. 2014; 13(3): 1014-1032.
 37. Anesthetic Management of an Emergent Patient With Expected Intubation Difficulty

  Zekine Özpolat*, Nurçin Gülhaş*, Türkan Toğal*, Hüseyin İlksen Toprak* , Hale Borazan*, M. Özcan Ersoy*


  Annals of Medical Research. 2003; 10(4): 199-201.
 38. New approaches in treatment of acute myeloid leukemia
  Ebru Koca
  Medicine Science | International Medical Journal. 2022; 11(2): 914-9.
 39. Evaluation of hysterectomy cases in our clinics
  Burcu Dinçgez, Ebru İnci Coşkun, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2011; 45(2): 35-38.
 40. 4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri
  Emine Gül Özenç ,Zeynel Ersin Özcan ,Feramuz Güçlü,Ebru Keser Güney
  Elementary Education Online. 2016; 15(2): 560-580.
 41. Review of Patients with Immediate-Type Drug Reactions and Test Results: Retrospective Study from the Malatya Province
  Ebru Özdemir,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(8): 0-0.
 42. Hydroxychloraquine-induced acute psychotic disorder in a female patient with rheumatoid arthritis: a case report
  Ebru Altintas
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2015; 28(4): 369-373.
 43. Comparison of early and late results of total and subtotal thyroidectomy for benign thyroid disease
  Kemal Arslan, Ersin Turan, Mehmet Ali Eryılmaz, Emet Ebru Nazik, Osman Doğru
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2013; 47(2): 74-78.
 44. Molecular Pathology In Lung Cancer: A Brief Review
  I. Ebru Cakir
  International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2019; 3(1): 10-15.
 45. Knowledge and attitudes of male nursing students towards male breast cancer and breast self-examination: An example from Turkish society
  Serdar Saritas, Bahar Aslan Dogan, Ebru Gul
  Annals of Medical Research. 2020; 27(10): 2592-8.
 46. Analysis of Vitamin D Receptor Polymorphisms in Patients with Familial Multiple Sclerosis
  Fatma Ebru Yucel, Ozden Kamisli, Ceren Acar, Mert Sozen, Mehmet Tecellioğlu, Cemal Ozcan
  Medical Archives. 2018; 72(1): 58-61.
 47. Relationship between dissociative experiences, abnormal sleep experiences, and sleep quality in undergraduate students
  Suat Kucukgoncu, Evin Aktar, Ebru Erginbas, E. Emrem Bestepe, Celal Calikusu, Fulya Algin, Sahap Erkoc
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010; 23(2): 77-84.
 48. The Effects of Two Different Doses of Spinal Hyperbaric Solution of Ropivacaine in Elderly Patients

   

  Hüseyin İ. Toprak*, Özlem Sağır*, Semra Demirbilek*, Ahmet Köroğlu*, Kadir Demir*, M.Özcan Ersoy*


  Annals of Medical Research. 2007; 14(1): 27-31.
 49. The effects of propofol-ketamine combination on QTc interval in patients with coronary artery disease
  Erdinc Koca, Feray Akgul Erdil, Huseyin Ilksen Toprak, Nurcin Gulhas Ozcan Ersoy, Mahmut Durmus
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(2): 278-82.
 50. Organophosphorus Induced Delayed Polyneuropathy

   

  Müslüm Çiçek*, Ender Gedik*, H.İlksen Toprak*, Özlem Sağır*, M.Özcan Ersoy*


  Annals of Medical Research. 2007; 14(3): 195-197.
 51. The Use of Rocuronium With Suggammadex in Electroconvulsive Therapy of the Patient With Neuroleptic Malignant Syndrome: Case Report

  Mukadder Şanlı, Hüseyin İlksen Toprak, Ülkü Özgül, Nizamettin Bucak, M. Özcan Ersoy


  Annals of Medical Research. 2014; 21(1): 71-73.
 52. The Code Blue Experiences: Gains, Problems and Troubleshooting [Hasta Güvenliğinde Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi]
  Emin Murat, Selime Toprak, Derya Bugur Dogan, Fatma Mordogan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2014; 3(1): 1002-12.
 53. Perineal Rectosigmoidectomy for Rectal Prolapse Under Local Anesthesia and Sedation

  Turgut Pişkin*, Cemalettin Aydın*, Aydemir Ölmez*, Vedat Sağır*, Cüneyt Kayaalp**, Hüseyin İlksen Toprak**


  Annals of Medical Research. 2008; 15(4): 279-281.
 54. Olfactory reference syndrome: a case report
  Emine Ebru Aksu, Haluk Aksu, Abdulkadir Tabo, Ömer Saatçioğlu
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010; 23(2): 133-136.
 55. Correlations of Negative and Positive Symptoms with Brain MRI Findings in Schizophrenia
  Serhat Çıtak, Mehmet Çakıcı, Ebru T. Çakıcı, A. Tamer Aker
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2009; 22(1): 18-26.
 56. Sensitization to common aeroallergens in the atopic population of Malatya Province, Turkey: A retrospective analysis using skin prick test
  Ebru Özdemir,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(9): 0-0.
 57. A case of myasthenia gravis accompanied with hasimato thyroiditis and familial mediterranean fever
  Fatma Ebru Algul
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(2): 460-1.
 58. Can platelet Iymphocyte ratio and neutrophil to lymphocyte ratio be used as prognostic predictors for hepatocellular carcinoma?
  Ebru Hatice Ayvazoglu Soy, Huseyin Onur Aydin, Gokhan Moray
  Annals of Medical Research. 2019; 26(5): 774-7.
 59. Concordance of the frequency, typing, and results of high risk human papilloma virus in cervical cytology materials with biopsy: Retrospective analysis of 5604 patients
  Ebru Akay, Fatos Tekelioglu, Hatice Karaman
  Annals of Medical Research. 2019; 26(2): 180-4.
 60. A comparison of outcomes between Syrian and Turkish patients with traumatic brain injury admitted to intensive care in Gaziantep, Turkey, two border sharing countries
  Ali Muhittin Tasdogan, Ebru Tarikci Kilic
  Annals of Medical Research. 2020; 27(6): 1566-70.
 61. Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime
  Ebru Nihal ORAL DIRIK, Alper GÜZEL
  Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 45-68.
 62. The potency of multiple synchronous ipsilateral tumours on quantity of axillary lymph node involvement in clinical early stage breast cancer
  Ersin Gürkan Dumlu, Ebru Gürkan Menekşe,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(10): 0-0.
 63. IInvestigation of genotoxicity caused by oral isotretinoin use in acne treatment
  Ebru Derici Eker, Serkar Kocoglu, Nefise Ozlen Sahin
  Annals of Medical Research. 2019; 26(8): 1675-9.
 64. Contraceptive Method Usage Status of Married Midwives Working at Health Centers in Samsun

  Cihad Dündar, Ebru Kaynar, Yıldız Pekşen


  Annals of Medical Research. 2005; 12(4): 243-246.
 65. Results of surgery versus conservative follow up of adrenal incidentaloma
  Mahir Kirnap, Aydincan Akdur, Ebru Ayvazoglu Soy, Tevfik Avci, Gokhan Moray
  Annals of Medical Research. 2017; 24(3): 284-286.
 66. Treatment of ventricular tachycardia in patient with a mechanical aortic valve by radiofrequency catheter ablation via transseptal approach
  Kerim Esenboga, Ebru Sahin, Kutay Vurgun, Basar Candemir, Timucin Altin, Omer Akyurek
  Annals of Medical Research. 2021; 28(3): 618-20.
 67. The relationship between obesity and restless legs syndrome
  Fatma Ebru Algul, Ayse Cikim Sertkaya, Sibel Altinayar
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(1): 102-5.
 68. Evaluation of ECAP thresholds, T and C levels in children with sequential bilateral cochlear implants
  Merve Ozbal Batuk, Betul Cicek Cinar, Ebru Zeren , Özlem Bayülgen , İrem Düşünmez, Gonca Sennaroglu,
  Annals of Medical Research. 2019; 26(7): 1372-7.
 69. Burnout and Defense Mechanisms among Research Assistant Doctors
  onur hursitoglu, ebru fındıklı, fatih sağlam, adem doğaner,
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2019; 9(3): 69-77.
 70. Negativism associated urinary bladder overdistension: a case report
  Ebru Sahan, Meliha Zengin Eroglu
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2017; 30(3): 262-265.
 71. Evaluation of Nasociliary Clearance in Covid-19 Patients
  Muhammed Ayral, Serkan Dedeoglu, Serdar Ferit Toprak
  THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL. 2022; 8(1): 45-50.
 72. Travma Sonrası Utanç Ölçeğinin Cinsel Travma Yaşantısı Olan Kadın Örnekleminde Türkçe Psikometrik Özellikleri
  Tubanur Bayram Kuzgun, Ebru Şalcıoğlu ,
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2023; 12(1): 39-49.
 73. The effects of spinal neddle on skin puncture pain during spinal anesthesia for caesarian sections: Comparison of 26G Quincke and 26G atraumatic spinal needles
  Mehmet Sargin, Hatice Toprak, Zubeyir Cebeci
  Annals of Medical Research. 2018; 25(4): 545-8.
 74. Safety and pulmonary function impact of surgical mask usage in stable COPD patients during the COVID-19 pandemic
  Efraim Guzel, Oya Baydar Toprak, Burak Mete, Ertan Kara, Okan Gurbuz, Hakan Demirhindi
  Medicine Science | International Medical Journal. 2023; 12(3): 865-71.
 75. Prenatal Diagnosis Evaluation at Medical Biology and Genetic Department Laboratory of İnönü University For Two Years

  Serap Savacı, Şengül Yüksel, Elif Yeşilada, Ebru Kaygusuz, Gonca Gülbay


  Annals of Medical Research. 2008; 15(1): 19-24.
 76. Anaesthetic Management of Renal Transplanted Patients

  Mustafa Said Aydoğan1, Yusuf Ziya Çolak1, Turgut Pişkin2, Bülent Ünal2, Hüseyin İlksen Toprak1, Mahmut Durmuş1

   


  Annals of Medical Research. 2013; 20(4): 318-321.
 77. 2D/4D proportion and preoperative anxiety: Is there an association?
  Ebru Canakci, Ufuk Arslan, Onur Bukagikiran, Ilker Coskun, Ali Altinbas, Tuba Catak, Ali Ozgul Saltali, Zubeyir Cebeci, Huseyin Erdinc Basar
  Annals of Medical Research. 2021; 28(8): 1508-14.
 78. The effectiveness of cerebellar lesions on neurocognitive functions in children with neurofibromatosis Type 1: Diffusion tensor imaging features
  Dilek Hacer Cesme, Ahmet Kaya, Mehmet Ali Gultekin, Sinem Aydin, Turkan Uygur Sahin, Mekiya Filiz Toprak, Alpay Alkan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(2): 506-10.
 79. Hydatid cyst disease in children: 10-years experience at two tertiary centers from Northeast Anatolia of Turkey
  Ebru Sener, Ali Kurt
  Annals of Medical Research. 2020; 27(4): 1103-8.
 80. Ischemic stroke in young adults: Gender-based differences
  Fatma Ebru Algul, Yuksel Kaplan
  Medicine Science | International Medical Journal. 2020; 9(1): 132-5.
 81. Retrospective evaluation of sarcoidosis cases: 10 years of experience from Turkey
  Emine Arguder, Habibe Hezer, Hatice Kilic, Ebru Parlak, Serpil Kus, Hulya Erguden, Mukremin Er, Canan Hasanoglu, Aysegul Karalezli
  Annals of Medical Research. 2021; 28(9): 1683-9.
 82. Spontaneous acute subdural hematoma due to intracranial hypotension secondary to lumboperitoneal shunt: a case report and review of the literature
  Feyza Karagoz Guzey, Ozgur Yusuf Aktas, Azmi Tufan, Burak Eren, Mustafa Safi Vatansever, Ilker Gulec, Ebru Doruk, Murat Karacan, Erhamit Okutan, Abdurrahim Tas
  Bagcilar Medical Bulletin. 2017; 2(4): 98-103.
 83. Auricular calcification: Case report of petrified ears in a woman
  Ebru Ozer Ozturk, Erkan Karatas
  Annals of Medical Research. 2021; 28(3): 621-3.
 84. Hypomanic episode in CADASIL syndrome
  Meliha Zengin Eroglu, Ebru Sahan
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2017; 30(1): 70-72.
 85. The effect of artificial anal band on quality of life of patients with fecal incontinence
  Ebru Asmaz , Asim Cingi,
  Annals of Medical Research. 2019; 26(7): 1289-94.
 86. Association of left atrial ejection force and obesity: A prospective study of middle-aged adults
  Mustafa Kaplangoray, Kenan Toprak, Omer Faruk Cicek, Yusuf Cekici
  Medicine Science | International Medical Journal. 2023; 12(1): 332-7.
 87. Ruptured tubal pregnancy with very low B-hCG levels: a case report
  Senem Arda Duz, Sevil Eraslan, Ebru Inci Coskun
  Annals of Medical Research. 2016; 23(2): 226-228.
 88. Human papilloma virus
  Mahmut Koparal, Hilal Alan, Derya Toprak Gunduz, Belgin Gulsun, Haluk Yener Unsal, Halil Ibrahim Erdogdu
  Annals of Medical Research. 2016; 23(3): 353-356.
 89. The Effects of Serum Neurotensin-C Levels on Insulin Resistance in Polycystic Ovary Patients
  Sureyya Kaplan, Ercan Yilmaz, Ebru Inci Coskun, Baris Ciplak, Pinar Kirici
  Annals of Medical Research. 2016; 23(1): 17-20.
 90. Short-term outcomes of very preterm infants in a tertiary level neonatal intensive care unit in southeast region of Turkey
  Ozlem Bozkurt, Ebru Yucesoy Bagdiken
  Annals of Medical Research. 2021; 28(2): 395-403.
 91. Ictal Fear and Aggression as the Presenting Symptom of Epileptic Seizures

  Ebru Apaydın Doğan*, İbrahim Öztura**, Barış Baklan**, Emine Genç*


  Annals of Medical Research. 2008; 15(2): 113-115.
 92. Retrospective Analysis of Clinical and Therapeutical Characteristics of Patients Diagnosed as Ectopic Pregnancy

  Ercan Yılmaz, Ebru Çelik, Ilgın Türkçüoğlu, Uğur Turhan, Önder Çelik


  Annals of Medical Research. 2013; 20(2): 119-123.
 93. Ksantogranulomatöz Epididimo-Orşit

  Ebru Çakır*, Emine Şamdancı*, Ali Beytur**, Zeynep Nurkabul*, N. Engin Aydın*


  Annals of Medical Research. 2011; 18(2): 126-128.
 94. Prognosis of Newly Diagnosed Epilepsy in Adult Patients : a Two-Year Prospective Follow-up Study

  Ebru Apaydın Doğan*, Berrin Aktekin*, Yeşim Şenol**


  Annals of Medical Research. 2006; 13(1): 17-20.
 95. Metabolic Effects of Cedar Tar on Colon Cancer Cell Line (HCT-116): A Follow-up Study
  Ebru Temiz, Kadir Egi, Ismail Koyuncu, Ozgür Yüksekdag, Yusuf Kurt, Murat Tiken, Sükrü Akmese, Mehmet Enes, Yazan Awad,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(10): 0-0.
 96. The Role of Pentraxin-3 and Angiopoietin-1in the Inflammation Pathway in Chronic Kidney Disease Pentraxin-3 ,Angiopoietin-1 and CKD
  Murat Cihan, Ahmet Karatas, Ebru Canakci
  Annals of Medical Research. 2022; 29(3): 280-285.
 97. Right atrial papillary fibroleastoma
  Orkut Guclu, Serhat Huseyin, Ebru Tastekin, Volkan Yuksel, Suat Canbaz
  Annals of Medical Research. 2016; 23(2): 214-216.
 98. Being a hemodialysis patient. Is it a disruption in life?
  AYDAN AKY Z ÖZDEMİR, EBRU HATİCE AYVAZOĞLU SOY, RENGİN ERDAL,
  Annals of Medical Research. 2019; 26(5): 778-82.
 99. Surgical and endovascular treatment for mesenteric ischemia
  Huseyin Onur Aydin, Ebru Hatice Ayvazoglu Soy, Tevfik Avci, Tugan Tezcaner, Fatih Boyvat, Sedat Yildirim
  Annals of Medical Research. 2019; 26(3): 347-50.
 100. Polypropylene Suture Versus Absorbable Tack Mesh Fixation in Laparoscopic Pectopexy: A Retrospective Study
  Gulfem Basol, Ahmet Kale, Hande G.Aytuluk, Ebru Kale, Halime Pence, Tansel Sapmaz
  International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2019; 3(8): 521-527.


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.