Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

282 articles found.

The first 100 results are shown.

Publishing Year(s)Click to Change Year(s)

Journal(s)Click to Change Journal(s)

 1. Influence of night shift work on psychologic state and quality of life in health workers
  Yavuz Selvi, Pınar Güzel Özdemir, Osman Özdemir, Adem Aydın, Lütfullah Beşiroğlu
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2010; 23(4): 238-243.
 2. Approach to castleman‘s disease in parotid gland, a case report
  Alpaslan Mayadağlı, Zedef Özdemir, Atınç Aksu, Beyhan Ceylaner Bıçakcı, Mehmet Eken, Nagehan Özdemir
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2012; 46(3): 153-156.
 3. Oro-Mandibular Dystonia Developing with both Sertraline and Fluoxetine Use in a Female Adolescent with Major Depressive Disorder
  Setenay Sarioglu, Ali Evren Tufan, Yusuf Ozturk, Dilara Ozdemir
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2022; 12(4): 210-211.
 4. Intoxication Cases in an Intensive Care Unit
  Abdullah Ozdemir, Ahmet Sen, Basar Erdivanli, Ersagun Tugcugil, Leyla Kazancioglu, Asiye Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2015; 22(4): 218-220.
 5. Polyuria after discontinuation of methylphenidate treatment in a child with ADHD
  Dilara Ozdemir, Yasemin Imrek, Ali Evren Tufan, Yusuf Ozturk, Setenay Sarioglu
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2023; 13(3): 179-181.
 6. Symptoms and Socio-demographic Factors of Conduct Disorder in Elementary School Population
  Osman Abalı, Metin Onur, Kağan Gürkan, Ömer Çelik, Ümran Dilara Tüzün
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2006; 19(1): 14-19.
 7. The butterfly effect in psychiatry: a case example
  Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Ekrem Yılmaz
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2014; 4(1): 34-7.
 8. Does suicide attempt age increase?
  Nur Akgün, Abdullah Aydın Özcan, Mine Karaman, Harun Yılmaz, Selma Başyiğit, Dilara Karahan
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(1): 52-57.
 9. In Vitro Comparison of Cytotoxicity of Four Root Canal Sealers on Human Gingival Fibroblasts
  Alma Konjhodzic-Prcic, Omer Gorduysus, Selen Kucukkaya, Burcu Atila, Sevda Muftuoglu, Dilara Zeybek
  Medical Archives. 2015; 69(1): 24-27.
 10. Lower serum selenıum levels are assocıated wıth dıvertıcular dısease of the colon
  tugrul kesicioglu, raziye turan, AHMET CUMHUR DULGER, SELAHATTİN VURAL, ARZU AYRALER,
  Journal of Medical and Allied Sciences. 2019; 9(2): 67-69.
 11. Anterior stafne defect of the mandible
  Dilara Nil Tomrukcu, Taha Emre Kose
  Annals of Medical Research. 2020; 27(1): 403-6.
 12. Coping Strategies and personality traits in women patients with migraine and tension type headache
  Osman Özdemir, Fatma Aykan, Pınar Güzel Özdemir
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2014; 4(2): 59-65.
 13. Measurement uncertainty in biochemical parameters
  Selda Telo, Dilara Kaman
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(3): 544-7.
 14. Is major depressive disorder with psychotic features more likely in elderly than adulthood?
  Osman Ozdemir, Pınar Güzel Özdemir, Aysel Milanlıoglu, Zafer Tapanci, Damla Kement Timucin
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2015; 5(1): 3-7.
 15. Psychotic attacks due to toxic neurobrucellosis in two adolescent patients
  Osman Ozdemir, Ali Irfan Baran, Vedat Cilingir, Mehmet Deniz Bulut, Pinar Guzel Ozdemir, Ekrem Yilmaz
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014; 27(4): 342-347.
 16. The Effect of the Serum Amino Acid Levels Thiosemicarbazone Derivatives and its Metal Complexes on Rats
  Mustafa Karatepe, Dilara Kaman
  Medicine Science | International Medical Journal. 2013; 2(2): 591-600.
 17. Is there any relationship between sodium and depression?
  Osman Özdemir, Yasemin Usul Soyoral, Mesut Işık, Pınar Güzel Özdemir, Ragıp Balahoroglu
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2014; 4(4): 163-6.
 18. A Case of Encephalitis Presenting with Depressive Symptoms
  Pınar Güzel Özdemir, Hülya Çeçen, Osman Özdemir, Abdullah Yıldırım
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2015; 5(2): 90-1.
 19. Radiation dose comparison between prospectively ECG-triggered and retrospectively ECG-gated techniques of coronary computed tomography angiography on 256-slice dual source CT scanner
  Cemile Ayse Gormeli, Aysegul Sagir Kahraman, Zeynep Maras Ozdemir, Julide Yagmur, Ramazan Ozdemir, Nusret Acikgoz, Cemil Colak
  Annals of Medical Research. 2016; 23(2): 181-184.
 20. The Relationship Between Anger Level and Cognitive Distortion of Patients' Relatives in the Emergency Department: A Pilot Study
  Alişan Burak Yaşar, İbrahim Gündoğmuş, Serap Erdoğan Taycan, Dilara Usta, Kadir Özdel, Mehmet Hakan Türkçapar
  Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research. 2023; 12(3): 201-207.
 21. Defense styles that are related with history of self-mutilation and suicide attempt in alcohol dependent inpatients
  Cüneyt Evren, Serap Özçetinkay, Dilara Çağıl, Müge Ülkü, Yeşim Can, Elif Mutlu
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2012; 25(4): 345-352.
 22. English title is not available [Turkish title: Rakabet Hukukunda Temel Yaklaşımlar: Chicago ve Harvard Okullarının Karşılaştırılması]
  Ali Murat Özdemir
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(50): 99-113.
 23. NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS: TOWARDS A NEW CONSENSUS IN MACROECONOMICS
  Metin ÖZDEMİR
  Ekonomik Yaklasim. 2008; 19(66): 95-117.
 24. English Title Not Available [Turkish Title: SAĞLIĞIN EKONOMİ POLİTİĞİ: SAĞLIK HİZMETLERİNDE METALAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR DENEME]
  Ali Murat ÖZDEMİR
  Ekonomik Yaklasim. 2005; 16(56): 79-95.
 25. Intuition: A tool helpful to diagnosis in psychiatry
  Osman Özdemir
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2012; 25(3): 283-284.
 26. Deneysel bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi
  Nurten Karacan Özdemir
  Elementary Education Online. 2016; 15(1): 136-147.
 27. The Changing Nature of Labour Process and the Exigency of Workplace Unionism in Turkey
  Gamze Yücesan Özdemir
  Ekonomik Yaklasim. 1999; 10(34): 27-53.
 28. Psychometric Properties and Adaptation of the “AutonomousRelated Self in Family Scales” for High School Students
  Yalçın Özdemir , Figen Çok
  Elementary Education Online. 2011; 10(1): 121-132.
 29. Colorectal invasion of endometriosis
  Hakan Ozdemir, Zehra Unal Ozdemir, Mehmet Onur Gul
  Annals of Medical Research. 2020; 27(10): 2661-4.
 30. Listening in Music, Types of Listening and Music Teaching Students' Listening Approaches
  Cansel Şenoğlu Özdemir,A. Aylin Can
  Elementary Education Online. 2019; 18(1): 367-388.
 31. The effects of computer programming on elementary school students' academic achievement and attitudes towards computer
  Mustafa Coşar,Selçuk Özdemir
  Elementary Education Online. 2020; 19(3): 1509-1522.
 32. Creative Drama Curriculum Related to the Scientists in Science and Technology
  Pınar Özdemir ,Tülay Üstündağ
  Elementary Education Online. 2007; 6(2): 226-233.
 33. The effect of “School Exprience I” course on Turkish pre-service elementary mathematics teachers’ understandings about the concepts of teaching- learning and student and teacher roles
  Ahmet Ş. Özdemir ,Orhan Çanakçı
  Elementary Education Online. 2005; 4(1): 73-80.
 34. Social studies pre-service teachers’ awareness of environmental ethics
  Özdemir Dikicigil,Ali Ekber Gülerso
  Elementary Education Online. 2020; 19(3): 1579-1591.
 35. Evaluation of the early and late examination in sexually assaulted child
  Bora Ozdemir, Osman Celbis
  Medicine Science | International Medical Journal. 2012; 1(1): 55-64.
 36. Parental Attachment, School Attachment and Life Satisfaction in Early Adolescence
  Yalçın Özdemir ,Nermin Koruklu
  Elementary Education Online. 2013; 12(3): 836-848.
 37. Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarında Kültürel Zekânın Rolü
  Seval Koçak , Murat Özdemir
  Elementary Education Online. 2015; 14(4): 1352-1369.
 38. Müzik Dinleme Etkinliklerinin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi
  Evrim Özdemir , Sonat Coşkuner
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 57-69.
 39. Eğitim Örgütlerinde Üretim Karşıtı İş Davranışları ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
  Ebru DOĞRUÖZ , Murat ÖZDEMİR
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 396-413.
 40. Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin “Omurgalı ve Omurgasız Hayvanların Sınıflandırılması” Konusuna İlişkin Kavram Yanılgıları
  Gizem Özdemir , İlke Çalışkan
  Elementary Education Online. 2018; 17(2): 658-674.
 41. Arachnoid Cyst and Psychotic Disorder: A Case Report
  Barboros Özdemir, Murat Gülsün
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2006; 19(4): 217-220.
 42. lkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi)
  Serpil Özdemir ,Havva Nur Şerbetçi
  Elementary Education Online. 2018; 17(4): 2110-2123.
 43. Lyme Disease
  Davut Ozdemir, Nevin İnce
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2014; 4(1): 32-40.
 44. The Applications and the Results of Intraoperative Transluminal Angioplasty in the Treatment of Artreial Occlusions of Lower Extremities
  Necati Özdemir, Carl-Josef Nüsser
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1994; 3(2): 56-9.
 45. lndicatiohs and Perioperat/ve mortallty in Carotld Endarectomy
  Necati ÖZDEMİR, Carl-Josef NUSSER
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1994; 3(3): 98-102.
 46. Mediating Role of Organizational Commitment in Leadership Coherence, Psychological Empowerment and Teacher Performance Relationship
  Murat Özdemir,Safiye Çiğdem Gören
  Elementary Education Online. 2017; 16(1): 342-353.
 47. Parent-adolescent conflict and depression symptoms of adolescents: mediator role of self-esteem
  Yalçın Özdemir
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2014; 27(3): 211-220.
 48. Ergenlikte Saplantılı İnternet Kullanımın Ebeveyn ve Ergenlerin Bildirimine Dayalı Olarak İncelenmesi
  Yalçın Özdemir ,Yaşar Kuzucu ,Şerife Ak
  Elementary Education Online. 2016; 15(2): 330-343.
 49. The Analysis of the Levels of 4th Grade Students Conscious Usage of School Canteen
  Halil İbrahim Sağlam ,Duygu Özdemir
  Elementary Education Online. 2018; 17(4): 1944-1959.
 50. The Effect of Using Interactive Unit for Individualizing Mathematics Teaching on Mathematics Success and Attitude
  Ahmet )ükrü ÖZDEMIR ,Ali R1za KÜPCÜ
  Elementary Education Online. 2010; 9(1): 66-78.
 51. The Evaluation of Teachers’ Science Concept Teaching and Their Action to Diagnose and Eliminate Misconceptions
  Tuğba Ecevit, Pınar Özdemir Şimşek
  Elementary Education Online. 2017; 16(1): 129-150.
 52. Proje Tabanlı Öğrenme Kapsamında Gerçekleştirilen Ders Dışı Egzersiz Çalışmalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Şahin İdin ,Pınar Özdemir Şimşek
  Elementary Education Online. 2016; 15(3): 761-777.
 53. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Kullandıkları Sözcüklerin Türleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Esra SEVER , Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR
  Elementary Education Online. 2018; 17(1): 440-449.
 54. Mediating Role of Organizational Commitment in Leadership Coherence, Psychological Empowerment and Teacher Performance Relationship
  Murat Özdemir,Safiye Çiğdem Gören
  Elementary Education Online. 2017; 16(1): 342-353.
 55. Evaluation of Waist Circumference, Waist-Hip Ratio and Waist-Length Ratio in Insulin Resistance: Which is A Powerful Predictor?
  ÖZLEM ÖZDEMİR,
  Annals of Medical Research. 2023; 30(5): 0-0.
 56. Ethical Decision Making for Risky Behaviors: A Model for School Counseling in Turkey*
  Nurten Karacan Ozdemir,Ayşegül Aracı İyiaydın
  Elementary Education Online. 2019; 18(3): 15-26.
 57. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencilerin Matematiksel Düşüncelerini Ortaya Çıkarma ve Yorumlama Becerileri
  İ. Elif Yetkin Özdemir ,Mesture Kayhan Altay
  Elementary Education Online. 2016; 15(1): 23-29.
 58. Ulnar nerve palsy after closed forearm fracture: a case report
  Levent Küçük, Oğuz Özdemir, Erhan Coşkunol
  Hand and Microsurgery. 2012; 1(1): 30-32.
 59. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları
  Sevda GÖKTEPE YILDIZ , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
  Elementary Education Online. 2018; 17(3): 1378-1401.
 60. Denetim Anlayışı ve Uygulamalarındaki Değişimler Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri
  Kemal Kayıkçı ,İzzet Özdemir ,Gülnar Özyıldırım
  Elementary Education Online. 2018; 17(4): 2170-2187.
 61. Primary School Student's Misconceptions About "Units": Example of Mass and Weight
  Özlem Koray ,Muhammet Özdemir ,Nilgün Tatar
  Elementary Education Online. 2005; 4(2): 24-31.
 62. An Isotretinoin-Induced Manic Episode in a Patient with a Family History of Bipolar Disorder
  Pınar Güzel Özdemir, Osman Özdemir, Mesut Işık, Serap Güneş Bilgili
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2016; 6(1): 43-4.
 63. Metronidazole Induced Agitated Depression Treatment with Lithium Combination
  Osman Ozdemir
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2023; 13(1): 57-59.
 64. Organic personality disorder after aneurysm surgery: a case report
  Pınar Güzel Özdemir, Yavuz Selvi, Adem Aydın
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2012; 25(4): 379-382.
 65. Humanistic Qualifications of School Principals
  Gökçe ÖZDEMİR , Aykar TEKİN BOZKURT , Tuba AYDIN
  Elementary Education Online. 2015; 14(1): 151-163.
 66. THE STORY OF A MARRIAGE: DOMESTIC TECHNOLOGY AND WOMEN
  Ufuk SERDAROĞLU, Nurcan ÖZKAPLAN, Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
  Ekonomik Yaklasim. 2001; 12(41): 1-18.
 67. The relationship between perceived social support, psychological resilience and happiness levels of hemodialysis patients
  Nurgul Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2019; 26(10): 2286-94.
 68. A Study on the Development of the Learning Styles Scale for 5-6 Year-Old Children
  Gülden UYANIK BALAT ,Hülya BİLGİN ,Atiye ADAK OZDEMİR
  Elementary Education Online. 2012; 11(2): 480-490.
 69. A Study of Scale Development on Primary School Students’ Attitudes towards Project Based Learning
  Eylem YALÇIN İNCİK, Özler ÇAKIR, Devrim ÖZDEMİR ALICI
  Elementary Education Online. 2015; 14(3): 1096-1105.
 70. Investigating The Effect of Facebook Addiction on Students`Happiness Mediated by Nomophobia Across Countries: MultiGroup MIMIC Approach
  Dr. Özlem ÇAKIR , Dr. Burhanettin OZDEMIR , Dr. Irshad HUSSAIN , Dr. Muzammila AKRAM
  Elementary Education Online. 2021; 20(1): 8027-8047.
 71. Quality of life and psychiatric symptoms in the patients with type 2 diabetes mellitus
  İlkay Özdemir, Çiçek Hocaoğlu, Mustafa Koçak, H. Önder Ersöz
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(2): 128-138.
 72. Suicidal behavior in adjustment disorder patients
  Abdullah Bolu, Ali Doruk, Mehmet Ak, Barbaros Özdemir, Fuat Özgen
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2012; 25(1): 58-62.
 73. Determining Role of Social and Geographical Region in Childhood Criminality
  Yavuz Selvi, Adem Aydın, Sultan Kılıç, Pınar Güzel Özdemir
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(2): 165-166.
 74. Predictive value of serum neutrophil-to-lymphocyte ratio in bronchopulmonary dysplasia: A retrospective observational study
  Ahmet Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2018; 25(4): 512-7.
 75. Traumatic sexuality after intrafamilial sexual abuse: a case report with compulsive sexual behaviour
  Yavuz Selvi, Pınar Güzel Özdemir, Abdullah Atli, Songül Gündoğdu Kıran
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2011; 24(1): 85-88.
 76. Review of Patients with Immediate-Type Drug Reactions and Test Results: Retrospective Study from the Malatya Province
  Ebru Özdemir,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(8): 0-0.
 77. Visceral Artery Aneurysms
  Yılmaz Özen, İsmet Taşdelen, Ender Gürpınar, Halil Bilgel, Ayhan Özdemir
  Turkish Journal of Vascular Surgery. 1993; 2(3): 122-6.
 78. Voltage-gated sodium channels dysfunction in depression: the hypothesis
  Osman Özdemir
  Psychiatry and Behavioral Sciences. 2016; 6(1): 36-40.
 79. Multiple Organ Pathologies Underlying in Sudden Natural Deaths
  Bora Ozdemir, Osman Celbis, Rezzan Onal, Bulent Mizrak, Yunus Karakoc
  Medicine Science | International Medical Journal. 2012; 1(1): 13-26.
 80. The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills
  Özlem KORAY ,Mustafa Serdar KÖKSAL ,Muhammet ÖZDEMIR ,Arzu Irfan PRESLEY
  Elementary Education Online. 2007; 6(3): 377-389.
 81. Sexual dysfunction in in-vitro fertilization (IVF) patients and the effect of ovarian reserve on sexual dysfunction
  Pervin Karli, Ayse Zehra Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2019; 26(8): 1610-4.
 82. Evaluation of the association between gross motor function classification system levels and implementation of home programs in children with cerebral palsy
  Filiz Ciledag Ozdemir
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(1): 221-4.
 83. Intracranial lipomas; two cases report
  Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İlhan Yılmaz, Ahmet Öğrenci, Ersegun Batçık, Turgay Bilge
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2012; 46(4): 217-220.
 84. The correlation between spiritual well-being and psychological resilience in patients with liver transplant
  Abdurrezzak Gultekin, Funda Kavak, Aysel Ozdemir
  Medicine Science | International Medical Journal. 2019; 8(3): 531-6.
 85. The Use of Fibrin Sealant in Chiari Malformation Type-1 Surgery; Is It Effective in Preventing the Formation of CSF Fistula?
  Huseyin Dogu, Abdurrahman Avar Ozdemir
  THE ULUTAS MEDICAL JOURNAL. 2019; 5(1): 65-70.
 86. Giant ovarian masses, gynecologic, anestetic and pathologic assessment; analysis of four cases
  Alev Atış Aydın, Savaş Özdemir, Kaan Pakay, Ulufer Sivrikaya, Nedim Polat, Nimet Göker
  Şişli Etfal Tıp Bülteni. 2013; 47(1): 35-40.
 87. The etiology and autopsy findings in Colchicine intoxication-related deaths
  Servet Birgin Iritas, Ahmet Hakan Dinc, Baris Akduman, Bora Ozdemir, Ceylan Bal, Hacer Y. Teke, Mehtap Ozdemir, Bulent Degirmenci
  Medicine Science | International Medical Journal. 2016; 5(4): 990-3.
 88. Incidentally Detected Myocardial Cleft: Cardiac Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging Findings
  Cemile Ayse Gormeli, Julide Yagmur, Zeynep Maras Ozdemir, Aysegul Sagir Kahraman, Bayram Kahraman, Ramazan Ozdemir
  Medicine Science | International Medical Journal. 2016; 5(1): 280-3.
 89. Does platelet indices play a role in the distinction of pulmonary embolism clinical forms?
  Selda Telo, Gamze Kirkil, Dilara Kaman, Funda Gulcu Bulmus
  Annals of Medical Research. 2017; 24(3): 287-291.
 90. In Vitro Activities of Ceftazidime-avibactam and Comparator Antimicrobial Agents Tested against ESBL Producing Urinary E. coli Isolates
  Estelle Caine, Ozlem Koyuncu Ozyurt, Gozde Ongut, Kubra Kasaroglu, Emre Yıldız, Dilara Ogunc, Filiz Gunseren, Dilek Colak, Ozge Turhan, Betil Ozhak
  Journal of Microbiology and Infectious Diseases. 2019; 9(3): 112-115.
 91. Lafora disease presenting with acute anxiety: a case report
  Esra Ozdemir Demirci
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2016; 29(2): 173-176.
 92. Rapid efficacy of the eye movement desensitization and reprocessing in treatment of persistent complex bereavement disorder: report of two cases
  Alisan Burak Yasar, Dilara Usta, Meliha Zengin Eroglu, Onder Kavakci, Ayse Enise Abamor, Ecem Tavacioglu
  Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2017; 30(2): 154-159.
 93. The Role of Preoperative Complete Blood Count Indices in the Distinction of Papillary Thyroid Cancer from Nodular Goiter
  Ahmet Karayigit, Umit Ozdemir, Dursun Burak Ozdemir, Hayrettin Dizen, Bulent Unal
  Annals of Medical Research. 2022; 29(11): 0-0.
 94. Bilateral endometriotic cyst with extremely high Ca-125 and Ca-19-9 levels caused by chronic leakage of cyst fluid: A case report
  Belma Gozde Ozdemir, Serkan Kahyaoglu, Kadir Cetinkaya
  Annals of Medical Research. 2021; 28(11): 2114-6.
 95. Prevalence of celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus and the accuracy of serological tests
  Hulya Ozdemir, Tufan Kutlu, Mehmet Ozdemir, Pinar Isguven, Tulay Erkan, Figen Cullu Cokugras, Sergulen Dervisoglu
  Medicine Science | International Medical Journal. 2018; 7(4): 882-5.
 96. Assessing an Environment Designed for the Popularization of Mathematics
  Abdulkadir ERDOĞAN ,Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN ,Ömer GARAN ,Mine GGÜLER
  Elementary Education Online. 2012; 11(1): 51-74.
 97. Use of complementary and alternative medicine (CAM) methods by cancer patients admitted to oncology polyclinic and evaluation of these methods for life quality
  Ayse Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2019; 26(4): 658-63.
 98. Sensitization to common aeroallergens in the atopic population of Malatya Province, Turkey: A retrospective analysis using skin prick test
  Ebru Özdemir,
  Annals of Medical Research. 2022; 29(9): 0-0.
 99. Perspectives of usak university faculty of medicine and dentistry students to biochemistry course
  Ayse Ozdemir
  Annals of Medical Research. 2019; 26(10): 2364-9.
 100. Contributions of Turkish neurosurgeons on the studies about autonomic nervous system dysfunction following experimental subarachnoid hemorrhage
  Bulent Ozdemir, Osman Ersegun Batcik
  Medicine Science | International Medical Journal. 2021; 10(2): 583-5.


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.