Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Case Report

BMB. 2021; 6(4): 0-0


A Case Solved Late and by Suspicion: Foreign Body Aspiration, Geciken ve Şüphe ile Çözülen Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu

volkan tosun, Selen Mandel, Bekir Can Gümüşlü, Ülkem Koçoğlu Barlas.


Abstract

Introduction: Foreign body aspiration is the cause of a frequently seen respiratory problem in the pediatric population. It may be life threatening if diagnosed late. The clinical symptoms as well as physical examination findings are similar to those of upper and lower respiratory tract infections, therefore it is easily missed.
Case Study: 15 months old male patient, came to emergency room (ER) with respiratory problems that started acutely. Physical examination showed symptoms that were consistent with upper respiratory tract obstruction; therefore, the patient was started on inhaler treatments. The chest x-ray and the primary examination with a laryngoscope showed no specific results. The patient was then admitted to pediatric intensive care unit in order to continue his treatment. The patient, showed improvement in time however his condition declined as the dosage of the inhaler treatment was decreased. Second examination with a laryngoscope was performed and a foreign body in the larynx was found. The foreign body was removed in the operating room and the complaints of the patient were completely gone.
Result: Foreign body aspiration is a clinically important situation for the pediatric population due to the fact that it is seen very commonly, causes acute respiratory problems, the clinical findings are similar to those of upper and lower respiratory tracts obstructions or infections and it can be diagnosed easily with a careful physical examination.
Giriş: Yabancı cisim aspirasyonu, çocukluk çağında sık görülen bir solunum sıkıntısı nedenidir. Geç tanı konulduğunda hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Klinik şikayetleri ve fizik muayene bulguları üst ve alt hava yolu enfeksiyonlarına benzer klinik tablolar oluşturduğundan tanıda kolaylıkla gözden kaçabilir.

Olgu Sunumu: Onbeş aylık erkek hasta çocuk acil servisimize ani başlayan solunum sıkıntısı ile başvurdu. Fizik muayene bulguları üst solunum yolu tıkanıklığı düşündüren hastaya ilk başta nebül tedavisi uygulandı. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde ve yapılan ilk laringoskopik muayenede özellik saptanmayan hasta takip ve tedavisinin devamı için çocuk yoğun bakım ünitemize yatırıldı. İlk başta tedaviye iyi yanıt veren fakat tedavinin azaltılmasıyla birlikte şikayetleri tekrar artan hastaya ikinci laringoskopik muayene yapıldı ve larinkste yabancı cisme rastlandı. Ameliyathane koşullarında çıkarılan cisim sonrası hastanın şikayetleri tamamen geriledi.

Sonuç: Yabancı cisim aspirasyonları çocukluk çağında sık görülmesi, ani solunum sıkıntısına yol açması, klinik bulguları ile üst ve alt solunum yolu tıkanıklığı yada enfeksiyonu yapan nedenleri taklit etmesi ve dikkatli muayene ile kolaylıkla tanısının konulması nedeniyle çocukluk çağının önem arz eden durumudur.

Key words: Foreign body aspiration, laryngoscopy, delayed diagnosis, pediatry Yabancı cisim aspirasyonu, laringoskopi, gecikmiş tanı, pediatri

Article Language: Turkish English


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.