Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Letter to the Editor

Talent. 2017; 7(1): 62-63


Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

M. Bahadır Ayas.

Abstract
Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılından itibaren zihin, işitme ve görme engelliler öğretmenliği gibi tüm alan öğretmenlerini “Özel eğitim öğretmeni” olarak atamaya başlamıştır. Bu değişiklik özel eğitim öğretmenlerinin tüm engel guruplarına yeterli hizmeti verebilecek donanımda yetiştirilmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. “Özel Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenekliler” kitabı, bu değişikliğin bir sonucu olarak iki farklı gereksinim gurubuna ait temel bilgileri içermektedir. İki farklı engel gurubunun birlikte ele alındığı Türkçe yayınlanmış bu ilk kitapta, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin ve özel yetenekli bireylerin özelliklerine ek olarak özel öğrenme güçlüğü olan özel yetenekli bireylere de değinilmektedir.

Key words: Kitapta yer alan 13 bölüme bakıldığında, bu bölümlerin kavramsal olarak özel öğrenme güçlüğü ve özel yetenekliler olmak üzere iki kısımdan ve bunlara ek olarak özel öğrenme güçlüğü olan özel yetenekliler bölümünden oluştuğu görülmektedir.


Similar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Journal Finder
Covid-19 Trends and Statistics
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
ScopeMed.com
Follow ScopeMed on Twitter
Online Journal Management
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.