Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 

Letter to the Editor

Talent. 2015; 5(2): 167-168


Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek

Barbara Clark.
Abstract

“Üstün Zekâlı Olarak Büyümek: Evde ve Okulda Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek”
kitabı, “Growing Up Gifted: Developing the Potential of Children at School and at Home”
adlı kitabın sekizinci basımından Türkçe ‘ye çevrilmiştir. Kitap üstün zekâlı çocukların kimler
olduğuna, eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak için hangi yöntemlerin kullanılabileceğine
ilişkin hem eğitimcilere hem de ebeveynlere bir bakış açısı sunmaktadır. Bu
bağlamda kitap üstün zekâlı öğrencileri anlamak, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi
ve üstün zekâlı öğrenciler için etkili programlar ve hizmetler sunma olmak üzere üç
üniteden oluşmaktadır.

Key words: Kitabın birinci ünitesinde dört bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kimler olduğu incelenmektedir. Bu bölümde zekâ hakkındaki görüşler, kalıtım ve çevre açısından zekânın gelişimi ve zekâ, üstün zekâ ve yetenek tanımlar ele alınmaktadır. İkinci bölüm üstün zekânın gelişimine odaklanmaktadır.


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.net
eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.