Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Case Report

TJFMPC. 2017; 11(3): 209-212


BRUCELLA SACROILIITIS IN A PATIENT PRESENTING WITH WALKING DISORDER

Fatma Gökşin Cihan, MEDİNE MERVE KARADEMİRCİ.

Abstract
Bruselloz, enfekte hayvanların dokularına temas veya ürünlerinin tüketilmesi ile bulaşan ve dünya üzerinde en sık görüldüğü bilinen zoonozdur. Bu hastalık insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyen, sosyoekonomik kayıplara yol açan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bruselloz, Türkiye’de endemik olarak görülen bildirimi zorunlu bir hastalıktır. DSÖ verilerine göre 2005 yılında 14639 (21.48/100000) olarak bildirilen vaka sayısı yıllara göre azalmakla birlikte, 2010 yılında 7702 (10.59/100000) vaka bildirilmiştir. Tipik olarak ateş, halsizlik, terleme, kilo kaybı, hepatosplenomegali görülür. Standart serum tüp aglütinasyon testinde 1:160 ve üzerindeki titrasyon değerlerine eşlik eden klinik tablo ve temas öyküsü varsa genellikle aktif brusellozu gösterir. Klinikte en sık %20-60 sıklıkla sakroileit olmak üzere kemik ve eklem komplikasyonları karşımıza çıkar. Bu yazımızda halsizlik, bel ve kalça ağrısı yakınmaları ile polikliniğimize başvuran bir brusella sakroileit olgusu sunulmuştur.

Key words: Brucella, sacroiliitis, preventive health service, infectious diseaseArticle Language: Turkish English


Similar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Journal Finder
Covid-19 Trends and Statistics
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
ScopeMed.com
Follow ScopeMed on Twitter
Online Journal Management
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.