Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ArticleYaşlılık ve erişkinlik dönemi depresyonunda fenomenolojik karşılaştırma

Ceren Bingöl, Gülfizar Sözeri-Varma, Yaşar Enli, Özge Karaca.

Abstract
Amaç: Yaşlılık dönemi depresyonunda görülen fenomenolojik farklılıklar yaşlılarda depresyonun tanınmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmada, yaşlılık ve erişkinlik döneminde depresyonunun fenomenolojik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, majör depresif bozukluk (MDB) tanısı olan, 18-60 yaşları arasında 40, 60 yaş üzerinde 40 hasta alındı. Hastalara DSM-IV Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme (SCID-I), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A), Montgomery-Asberg Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS), Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS) ve SMMT uygulandı. Sonuçlar: Çalışmaya katılan iki grubun da depresif belirti şiddeti orta düzeyde olup hastaların psikotik belirtisi yoktu. Yaşlı ve erişkin MDB grupları arasında HAM-D, HAM-A toplam puanları açısından saptanmadı. Yaşlı-MDB grubunda MADRS ve BPRS puanları erişkin-MDB grubundan yüksek bulundu. Yaşlı grupta HAM-D uykuya dalma, gece yarısı uyanma, sabah erken uyanma puanları ve hipokondriyazis puanları erişkin-MDB grubundan daha yüksek, intihar düşünce puanı daha düşüktü. Yaşlılarda MADRS toplam, içsel gerginlik ve dikkatini sürdürme güçlük puanları erişkin-MDB grubuna göre daha yüksek, intihar puanı düşük bulundu. Yaşlı MDB grubunda ilk depresif atak oranı %40, erişkin-MDB grubunda %52.5 idi. Yaşlı MDB grubunda birinci derece akrabalarda depresyon öyküsü erişkin MDB grubuna göre daha düşüktü. Yaşlı grupta ilk depresif atağı olan hastalarda yineleyen atakları olan hastalara göre HAM-D suçluluk duyguları puanı daha düşük; gece yarısı uyanma ve sabah erken kalkma puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Tartışma: Sonuçlarımız, yaşlılık dönemi depresyonunda uyku bozukluğunun, dikkat sorunlarının ve hipokondriyak uğraşların erişkinlere göre daha fazla, intihar düşüncelerinin daha az olduğunu; yaşlılarda suçluluk duygularının daha önce geçirilmiş depresif atak için ipucu olabileceğini göstermektedir.

Key words: yaşlılık depresyonu, depresyon, fenomenolojik özelliklerArticle Language: Turkish EnglishShare this Article


Advertisement
Progress in Orthopedic Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.