Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Original Research

Ann Med Res. 1996; 3(3): 143-150


Isolation and Purification of Human Cutaneous Mast Cells

  Mustafa Şenol, MD1, İ. Halil Özerol, MD2, Asha V. Patel, MS1, David P. Skoner, MD1.


Abstract

 


Mast hücreleri erken ve geç tip allerjik reaksiyonlarda önemli rol oynamaktadır. Mast hücreleri hakkındaki bilgilerimizin çoğu, in vitro hayvan modelleriyle yapılan çalışmalara dayanmaktadır, fakat bu met odların birtakım mahzurları ve kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada; insan deri mast hücrelerinin elde edilmesi ve saflaştırılması konusunda kullanışlı bir metod geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yenidoğan sünnet derilerinin enzimatik bir işlemle parçalanmasıyla elde edilen mast hücreleri, Percoll yoğunluk farkına dayalı santrifügasyon yöntemiyle saflaştırıldı. Ham ve saflaştırılmış mast hücrelerinden, spontan ve kalsiyum iyonoforla uyarılma sonucu salgılanan histamin miktarları ELİSA yöntemiyle ölçüldü. Bu metod; insan deri mast hücrelerinin elde edilmesi, saflaştırılması ve stimülasyonu konusunda başarılı sonuçlar vermiştir. Elde edilen mast hücreleri sayı ve canlılık açısından yeterlidir. Bu makalede, bahsedilen metod ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Yeni geliştirilecek in vivo ve in vitro metodlarla mast hücreleri hakkındaki bilgilerimizin daha da artacağı umulmaktadır. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(3): 143-150]

Anahtar Kelimeler': Kutanöz mast hücresi, enzimatik parçalama, saflaştırma, iyonofor


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.netDo you want to use OJS for your journal ?
work with an experienced partner
www.OJSHosting.net

eJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.