Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Original Research

Ann Med Res. 1997; 4(1): 59-62


Administration of MINE Protocol in Untreated Patients with Intermediate and High Grade Non-Hodgkins Lymphoma

  ismet Aydogdu1, MD, Haluk Ko?2, MD, Osman ilhan2, MD, Gunhan Gurman2, MD, Hamdi Akan2, MD, Meral Beksa?2, MD, Nahide Konuk2, MD, Akin Uysal2, MD.


Abstract

 


Son yıllarda, orta ve yüksek malignité eğilimli non-Hodgkin lenfomalarda (NHL) etkili ve az toksik olan kemoterapi protokolleri kür oranını artırmak amacı ile geliştirilmiştir. Bu çalışma MİNE protokolünün NHL’daki etkinliğini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya 16’sı erkek, 5’i kadın olmak üzere, yaşları 26-70 arasında değişen toplam 21 hasta alınmıştır. Hastaların %56’sında tam remisyon elde edilmiş olup, objektif yanıt %73 idi. Tedavi sırasında ılımlı myelosupresyon, bulantı, kusma ve alopesi dışında önemli ağırlıkta yan etki gözlenmedi. Bu çalışma NHL ’da MİNE protokolünün, önemli bir yan etkisi olmaksızın, etkili olabilecek bir tedavi seçeneği oluşturduğunu göstermektedir. [Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1997;4(1):59-62]

Anahtar Kelimeler: Non-Hodgkin lenfoma, kombinasyon tedavisi


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.