Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Case Report

Dusunen Adam. 2011; 24(4): 345-348


Senkopun nadir bir nedeni: Takayasu arteritine bağlı gelişen subklavian çalma sendromu

Erkan Yıldırım, Meryem Tahmaz, Abdülbaki Kumbasar, A. Kadir Ergen, Devrimsel Harika Ertem, Yavuz Altunkaynak.
Abstract

İlk kez, 1908’de Dr. Mikito Takayasu tarafından tarif edilen Takayasu arteriti, sıklıkla genç kadınları etkileyen, etiyolojisi bilinmeyen, aortu ve ana dallarını tutan, nadir görülen bir sistemik granülomatöz enflamasyondur. Bu olgu sunumunda, senkop bulguları ile başvuran ve Takayasu arteritine bağlı subklavian çalma sendromu gelişen 76 yaşındaki kadın hasta tartışılmıştır. Subklavian arter proksimalinde %90 darlık saptanmış ve sol subklavian arterin, sağ vertebral-baziler ve sol vertebral arterler yoluyla dolduğu anjiyografik olarak gösterilmiştir.

Key words: Takayasu arteriti, subklavian çalma sendromu, senkop


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.