Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2018; 17(4): 2049-2074


Yaratıcı Düşünmeyi Destekleyici Bir Bağlantıcı Öğrenme Etkinliği: Analoji Duvarı

Betül Babayiğit, Yaprak Alagöz Hamzaj, Çiğdem Suzan Çardak.


Abstract

Bu araştırmanın amacı, Gordon’un (1961) Sinektik modeline dayalı olarak ve bağlantıcı öğrenme ilkeleri izlenerek Facebook ortamında uygulanan “Analoji Duvarı” isimli etkinliğin incelenmesidir. Bütüncül tek durum deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan 16 öğretmen adayı, dersin öğretim elemanı ve bağlantıcı öğrenme konusunda bir alan uzmanından oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, Analoji Duvarı etkinliği alan uzmanı tarafından bağlantıcı öğrenme ilkelerine uygun bulunmuştur. Katılımcıların görüşlerine göre, Analoji Duvarı etkinliği yaratıcı düşünme becerisini desteklemekte ve öğretmen adaylarının öğretim materyali konusuna yönelik farklı bakış açıları geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Araştırmanın sonucunda, sosyal ağlarda bağlantıcı öğrenmenin uygulanması konusunda Analoji Duvarı etkinliğinin bir örnek oluşturabileceği, yaratıcı düşünme becerisinin gerektiği derslerde bu çalışmada geliştirilen etkinliğin oyunlaştırma öğelerinin de eklenmesi ile değişik sosyal ağlarda uygulanabileceği söylenebilir.

Key words: Analoji, Yaratıcı düşünme, Sinektik, Bağlantıcılık, Öğretim materyali, Facebook


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.