Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2018; 17(4): 2013-2029


Ortaokul Öğrencilerinin, Öğretmenlerin ve Öğrenci Velilerinin Kodlamaya Yönelik Görüşleri

Pınar Mıhcı Türker, Pınar Mıhcı Türker.

Abstract
Bu çalışmada ilkokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada katılımcıların görüşlerinin elde edilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan anketler kullanılmıştır. Anketler aracılığı ile öğrenci ve velilerin kodlamaya yönelik görüşleri; öğretmenlerin kodlamanın yararlarına yönelik görüşleri, kendilerini yeterli görme durumları ve içeriğin kazandırılmasında kullanabilecekleri materyaller tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma Aksaray ili merkez ortaokullarında eğitim gören 307 öğrenci, 13 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmeni ve 209 öğrenci velisi ile gerçekleştirilmiştir. Anketler içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen verilere göre öğrencilerin yarıdan fazlası kodlamanın ne anlama geldiğine yönelik doğru görüşe sahiptir. Ancak görüşler genel olarak oyun yapmak ve karakterleri hareket ettirmek çerçevesinde toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin küçümsenmeyecek bir bölümü kodlama konusunda kendilerini yeterli görmemekte ya da temel düzeyde yeterli görmektedir. Velilerin ise büyük bir bölümü kodlama konusunda eksik ya da yanlış görüşe sahiptir.

Key words: Kodlama, Ortaokulda Kodlama, Kodlamaya Yönelik GörüşlerSimilar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites