Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2016; 15(3): 999-1016


Ortaokul 7. Sınıf ‘Vücudumuzdaki Sistemler’ Ünitesine Yönelik Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği Geliştirilmesi

Çiğdem Şahin,Şahin Bodur.


Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen bilimleri öğretim programı “vücudumuzdaki sistemler” ünitesinde yer alan bilgileri öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirme durumlarını tespit etmeye yönelik, eşit birimli, genellenebilir ve programdaki kazanımlara uygun bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya Giresun ili merkez ve Bulancak ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 11 ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören 611 öğrenci katılmıştır. “Vücudumuzdaki Sitemler Ünitesi Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği” maddelerinin cevap seçenekleri doğru, yanlış ve bilmiyorum şeklinde hazırlanmış olup doğru cevaplar 1 puan, yanlış ve bilmiyorum şeklindeki cevaplar ise 0 puan olarak puanlandırılmıştır. Madde Analizi sonuçlarına göre “Vücudumuzdaki Sitemler Ünitesi Günlük Yaşamla İlişkilendirme Ölçeği” için ortalama madde ayrıt edicilik gücü 0,42, madde güçlüğü 0,64 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,93 olarak hesaplanmıştır.

Key words: İlkokul 7. sınıf, vücudumuzdaki sistemler, günlük yaşamla ilişkilendirme, test geliştirme, doğrulayıcı faktör analizi, madde analizi.


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.