Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2016; 15(3): 974-988


Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi

Erkan Dinç,Servet Suna Üztemur.
Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eşitlik, adalet, özgürlük ve dayanışma değerlerine ilişkin algılarını karikatürler aracılığıyla ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi temelinde keşfedici araştırma modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Manisa ili Yunusemre ilçesindeki bir devlet ortaokulunun 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci aşamasında gönüllü altmış öğrenciye her birinden üçer tane olmak kaydıyla ele alınan dört değere ilişkin karikatürler verilerek bunları ilgili değerlerle eşleştirmesi istenmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin demokratik değer algılarının ayrıntılı analizi için karikatür yorumlama etkinliği yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler en fazla adalet ve eşitlik değerlerini birbirine karıştırmışlardır. Özgürlük karikatürünün yorumlanmasında öğrencilerin zorlandığı görülmüştür. Araştırma sonucuna göre öğrenciler, adaletin eşitlikten daha iyi olduğunu ve adil bir yaşam için bazı insanlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirtmiş; özgürlük değerini düşünce özgürlüğü ve bağımsız hareket etme şeklinde algılamış; eşitlik değerini paylaşma, açgözlü olmama, elindekilerle yetinme ve uyum içinde yaşama kategorileriyle açıklamış; dayanışma değerinde işbirliği, birlik ve beraberlik, haksızlığa karşı çıkma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapmıştır.

Key words: Demokratik değerler, Karikatürler, Değer algısı, 8. Sınıf öğrencileri


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.