Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2015; 14(2): 621-633


Okul Müdürlerinin Okul Geliştirme Yönetim Ekibine İlişkin Görüşleri

İdris ŞAHİN.


Abstract

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda okulu geliştirmek için, Okul Geliştirme Yönetim Ekibi (OGYE) oluşturulması zorunlu tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin bu ekibe ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma İzmir kent merkezindeki bir ilçede ilköğretim ve ortaöğretim okullarının müdürleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış sorularla toplanmıştır. Araştırma 16 lise, 37 ilköğretim okul müdürü olmak üzere toplam 53 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri çözümlemede içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, okul müdürleri OGYE’nin amacına uygun çalışmadığını; okullarda OGYE kurulmasına olumsuz yaklaştıkları saptanmıştır.

Key words: Okul geliştirme, okul müdürü, ilköğretim okulu, lise


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.