Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Book Review

EEO. 2013; 12(3): 1-6


Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Ömer ŞAHİN,Burçin GÖKKURT,Yasin SOYLU.


Abstract

Bu çalışmada; editörlüğünü Erhan Bingölbali ve Mehmet Fatih Özmantar’ın yaptığı ve editörler dâhil toplam on dört yazardan oluşan “Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri” isimli kitabın farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Biçimsel ve içerik yönünden yapılan bu incelemede, kitap hedef kitlesine rehberlik edecek bir şekilde tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu kitapta yer alan bölümlerin her biri farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları tarafından hazırlanmıştır. Bölüm yazarları ile ilgili açıklayıcı bilgilere de kitabın giriş kısmında yer verilmiştir. Ayrıca, kitabın her bölümünde öncelikle bölüm hakkında kısa bir özet verilerek okuyucunun zihninde bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır.


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.