Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Editorial

EEO. 2015; 14(2): 697-712


Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri İçin Hazırlanan Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Öz-Yeterliğini Geliştirme Programının Etkililiği

Murat TOPAL, Özcan Erkan AKGÜN.


Abstract

Bu araştırmada, son sınıf eğitim fakültesi öğrencilerinin eğitimde internet kullanımı öz-yeterlik algıları geliştirmeye yönelik bir eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanarak etkililiği tek grup ön-test-son-test modeli ile değerlendirilmiştir. Araştırma Eğitim Fakültesi son sınıfında okuyan 28 öğretmen adayı ile yürütülmüş ve öğretmen adaylarına hazırlanan öğretim programı kapsamında toplam 8 saatlik bir eğitim verilmiştir. Öğretmen adaylarının ön-test ve son-test puanları arasındaki anlamlı farklılık t testi ile incelenmiş, ayrıca etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik algıları ön-test ve son-test puanları arasında yüksek etki büyüklüğünde son-test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Verilen eğitim öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik algıları artırılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının verilen eğitim ile ilgili görüşleri alınmıştır. Benzer öğretim programlarının farklı hedef kitleler ve yeni farklı teknolojiler için geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.

Key words: Eğitim amaçlı internet kullanımı, Öz-Yeterlik Algısı, Öğretmen adayı, Öz-Yeterlik Algısını Geliştirmek


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.