Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2014; 13(4): 1531-1541


Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Programlama Sürecini Etkileyen Faktörler

Fatih ÖZDİNÇ, Arif ALTUN.

Abstract
Bu çalışmanın amacı, bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının programlama sürecini izleyerek, bu süreçteki sorunları ve bu sorunların nedenlerini belirlemektir. Bu çalışmada bilişsel görev analizi ile öğretmen adaylarının programlama süreçleri incelenmiştir. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü’nde 2011-2012 Güz Dönemi’nde İnternet Tabanlı Programlama dersine devam eden 6 bilişim teknolojileri öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar önceki programlama bilgi ve deneyimlerine göre ileri, orta ve düşük olmak üzere üçe ayrılmıştır. Katılımcılara program yazma ve program okuma görevleri verilmiştir. Program okuma görevi ile eş-zamanlı düşünme ve program yazma görevinden sonra geriye dönük sesli düşünme ile görüşme yapılmıştır. Veriler NVivo 8 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Program yazma görevinde ileri düzeydeki katılımcılar daha başarılı olurken, program okuma görevinde orta düzeydeki katılımcıların daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu durum, program yazma ve okuma görevlerinin birbirinden farklı beceriler gerektirdiğini ve farklı bilişsel süreçler içerdiğini göstermektedir.

Key words: Programlama, bilişim teknolojileri öğretmen adayları, bilişsel süreçlerSimilar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites