Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2008; 7(3): 1-5


Ardışık Doğal Sayılardan Pisagor Üçlülerine

Faysal AKIN,Aziz HARMAN.
Abstract

Bu çalışmada, Üçgensel Sayılar, Karesel Sayılar, Yamuksal Sayılar ve Dikdörtgensel Sayıların kavratılmasında görsel materyaller kullanılmıştır. Materyal destekli öğretim sürecinde kazanılan becerilerin kullanılması ile bir dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki temel bağıntı olan, Pisagor Bağıntısını görsel ispata dayalı olarak öğrenimine katkısı üzerinde durulmuştur.


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Refer & Earn
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.