Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts
 

Research Article

EEO. 2008; 7(3): 640-655


İki Örnek Olay Çalışması: ABD’deki İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kavramsal Değişim Konusunda Öğrencilerle Gerçekleştirdikleri Alan Uygulamalarına Yaklaşımları

Nermin BULUNUZ,Olga S. JARRETT,Barbara MEYERS.
Abstract

Bu çalışmanın amacı, ABD’deki ilköğretim öğretmen adaylarının okul deneyimi için gittikleri okullarda, fen bilgisi öğretimi dersi kapsamında verilen kavramsal değişim konusundaki uygulama ödevine yaklaşımlarını değerlendirmektir. Örnek olay çalışmalarının gerektirdiği gibi bu araştırmaya, fen bilgisi öğretimi dersini alan 28 öğretmen adayından performans raporlarından en yüksek (Amy) ve en düşük (George) notu almış iki öğretmen adayı dahil edilmiştir. Adayların performansları hakkındaki yorumları, yedi açık uçlu soru bazında nitel araştırma tekniklerinden “sabit karşılaştırma yöntemi” kullanılarak analiz edilmiştir. Adaylar sınıflarında, fen kavramları hakkında an az dört tane “aktif öğrenme istasyonu” hazırlamış ve bu istasyonlardan en az bir tanesinde öğrencilerin kavram yanılgılarını değiştirmeyi amaçlayan kavramsal değişim stratejilerini kullanmışlardır. Çalışmada, Amy ve George’un raporlarının zayıf ve güçlü yanları ile araştırma sonuçlarının ilköğretimde fen öğretimine ve öğretmen yetişmeye katkıları tartışılmıştır.

Key words: fen eğitimi, ilköğretimde öğretmen yetiştirme, kavramsal değişim, aktif öğrenme istasyonları.


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.