Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Book Review

EEO. 2006; 5(2): 53-54


Öğretenler ve Öğrenenler için Ek Açıklamalarla Yeni İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar)

Tamer KUTLUCA,Osman BİRGİN.

Abstract
Bu çalışmada, editörlüğünü Yrd.Doç.Dr.Kasım KIROĞLU’nun yaptığı ve yazarları Sıddık AKBAYIR, Prof.Dr.Adnan BAKİ, Dr. Nurdan BAYSAL, Prof.Dr.Salih ÇEPNİ ve Prof.Dr.Cemil ÖZTÜRK olan “Öğretenler ve Öğrenenler için Ek Açıklamalarla Yeni İlköğretim Programları (1-5. Sınıflar)” adlı kitabın değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kitap, 781 sayfa olup 5 farklı ders programını (Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler) içermektedir. Kitap, Şubat 2006’ da Pegem A yayıncılık tarafından basılmıştır.Similar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites