Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2006; 5(2): 1-15


Öğrenme Döngüsü Yaklaşımıyla İlköğretimde Fen Nasıl Öğretilmelidir?

Hakan Türkmen.

Abstract
Bu çalışmanın amacı Piaget’nin zekâ modeli ışığında Öğrenme Döngüsü yaklaşımını bilimsel yayınlar ışığında açıklamaktır. Temel olarak “keşfetme”, “terim tanıtma”, ve “kavram uygulaması” gibi üç ana bölümden oluşan Öğrenme Döngüsü öğrenci-merkezli bir öğretim yaklaşımıdır. Türk eğitiminde sıklıkla kullanılan ders kitaplarına dayanan öğretim metodundan ziyade öğrencilerin deneyiminden gelişen bu Öğrenme Döngüsü yaklaşımı, tamamıyla diğer yöntemlerden farklı bir fen bilgisi öğretim yoludur. Bu çalışmada Öğrenme Döngüsü yaklaşımının “zihinsel çalışma modeli” ve “kavramsal gelişim” evrelerinden oluşan Piaget’nin zekâ modelinden nasıl türetildiği açıklanacaktır. Ayrıca eğitimin amacı ile Öğrenme Döngüsü yaklaşımının biri birini nasıl tamamladığı ve fen bilgisinin doğası ile nasıl örtüştüğü gösterilecektir. Öğrenme Döngüsü yaklaşımı bizim geleneksel fen bilgisi öğretim yöntemimizi değiştirecektir. Modern ülkeler seviyesini yakalamak için eğitimde gerekli olan yeniklerden birisi de, Öğrenme Döngüsü yaklaşımını fen bilgisi programına Türk kültürü ile karışımını sağlayıp en kısa zamanda bütünleştirmektir.

Key words: Öğrenme Döngüsü yaklaşımını, Fen bilgisi eğitimi, Piaget’nin Zekâ Modeli, Zihinsel Çalışma Modeli, Kavramsal Gelişim


Full-text options

Full-text Article
Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed.com
BiblioMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.