Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


EEO. 2003; 2(2): 61-62


Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş

Murat Gökdere.
Abstract

“Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş” bu alanlara yeni olan araştırmacı ve öğrencilere yardımcı olmak amacı ile hazırlanmış olan bir kitaptır. Kitaptaki bölümler içerik, amaçlar, tartışma soruları, ilgili içerik ve çalışma soruları formatında düzenlenmiştir. Kitapta yapılandırıcı yaklaşımın izlerine rastlamak mümkündür. Kitapta konu ile ilgili içerik verilmeden önce ve verildikten sonra tartışma ve çalışma soruları başlığı altında sorular yer almaktadır. Bu soruların seviyeleri Bloom taksonominin bilişsel basamağının üst seviyelerinde olması dikkat çekici bir unsurdur.


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.