Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Research Article

EEO. 2003; 2(2): 35-60


Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi-II: Hesap Makinesinin Matematik Etkinliklerinde Kullanılması

Yaşar Ersoy.


Abstract

Teknoloji destekli/yardımlı matematik öğretimi bakış noktasından her türlü hesap makinesi (HeMa)’ni, matematik öğretimi ve öğrenme etkinliklerinde yararlı ve etkin kullanma, yalnızca günümüzde ilginç bir araştırma alanı değil, okullarda matematik eğitimini iyileştirmek ve geliştirmek için yararlı bir uğraş, ayrıca sahip olduğu gizil güç nedeniyle gözardı edilmemesi gereken bir araçtır. Belirtilen uğraşılar için kağıt-kalem başta olmak üzere bazı kayıt araçlarına gereksinim duyulur; her türlü araçın yerinde, uygun koşullarda ve etkin kullanılması gerekir. Bunun en önemli bir nedeni, sözkonusu araçların kolaylıkla kayıtedilebilen ve yitmeyen bellek özelliklerinin olmasıdır. Ayrıca, sözkonusu konularda etkileşimli ve yararlı etkinlikleri düzenleme, edinilen bilgi ve becerilerden yararlanarak gerçek dünya problemlerini çözmede ileri HeMa’ni etkin kullanma, vd matematik eğitiminin temel amaçlarından biridir. İki kısımdan oluşan bir dizi çalışmanın birinci kısmında konuyla ilgili gelişmeler kısaca özetlenmekte; teknoloji destekli/yardımlı matematik öğretimi çerçevesinde başta HeMa’nin matematik öğretme-öğrenme etkinliklerinde ne sıklıkta kullanıldığı başta olmak üzere teknolojinin matematik öğretim programıyla bütünleştirilmesinin bir takım yararları açıklanmakta; ayrıca ulaşılabilinecek grafik HeMa ile ilgili kaynakların ekte bir listesi sunulmaktadır.

Key words: Bilişim teknolojisi (BiTe), Hesap makinesi (HeMa), Matematik öğretimi, Matematik etkinlikleri, Öğretmen eğitimi, Öğretmen görüşleri ve istekleri


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
• ojshosting.netDo you want to use OJS for your journal ?
work with an experienced partner
www.OJSHosting.net

eJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.