Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 


EEO. 2003; 2(1): 54-59


Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Web Siteleri

Ergin Erginer, Aysun Erginer.
Abstract

Eğitim fakültelerinin web tasarımlarını incelemeye yönelik bir çalışma olarak tasarlanan bu yazıda, hedeflenen asil amaç web sayfalarının görsel, bilişsel ve ergonomik açıdan niteliklerini irdelemek ve yorumlar yaparak geleceğe yönelik öneriler getirmekti. Fakat çalışma bittiğinde bir kaç fakülte dışında, Eğitim fakültelerinin web tasarımlama konusunda çok fazla yol alamadıkları ortaya çıkmış oldu. Bu durumun teknolojik donanım ve insan kaynakları yetersizliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bunun yanında Eğitim fakültelerinin tamamına yakınının böyle bir etkinlik için çaba içinde oldukları gerçeği de göz ardı edilemez. Bu gerekçelerle aşağıdaki çalışmada, web tasarımlarının internet metni hazırlama ve uygulama ilkelerinin kalitesi açısından bir yoruma gidilmemiş ve sayfalarda yer alan veriler doğrultusunda okuyucular bilgilendirilmeye çalışılmıştır.


Full-text options


Share this Article


Online Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.