Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review Article

EEO. 2003; 2(1): 28-35


Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Sinan olkun,Tuba Aydoğdu.

Abstract
Bu makalede 1) TIMSS’in ne olduğu ve nasıl yapıldığı açıklanmakta, 2) geometri bölümünde ne tür soruların sorulduğu ve bu sorularla öğrencilerin hangi tür bilgi ve becerilerinin yoklanmak istendiği irdelenmekte, ve 3) anılan bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için öğrencilere ne tür etkinlikler yaptırılabileceği tartışılmakta ve etkinlik örnekleri sunulmaktadır.Similar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites