Home|Journals|Articles by Year Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review Article

EEO. 2003; 2(1): 18-27


Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler

Yaşar Ersoy.

Abstract
Matematik olmadan bilim ve teknolojiden, sosyo-ekonomik kalkınmadan, nitelikli ürün ve hizmetten söz etmek yanıltıcıdır. Bu nedenle, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de herkes matematikte güçlenmeli, düşüncel kültürü edinmeli ve ortak değerleri paylaşmalı, iletişim dilini etkin ve yaygın biçimde kullanmalıdır. Bu süreçte, bilişim teknolojileri (BiTe) matematik öğrenme ve öğretmeyi derinden etkilemekte olup sözkonusu araçların işlevlerinin bilinmesi, gelişmelerin izlenmesi ve matematik eğitiminde kullanılması kaçınılmazdır. Bu çalışmada BiTe’nin bir ürünü olan bilgisayar (BiSa) ve hesap makinesi (HeMa)’ nin okullarda Matematik öğretimi sürecinde kullanılması ile ilgili olarak politikalar, stratejiler ve gelişmeler özetlenmektedir.

Key words: Matematik eğitimi, Hesap makinesi, Politika ve stratejiler, Teknoloji destekli/yardımlı matematik öğretimiSimilar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Covid-19 Trends and Statistics
ScopeMed.com
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
Follow ScopeMed on Twitter
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.ScopeMed Web Sites