Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Review Article

EEO. 2003; 2(1): 18-27


Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1: Gelişmeler, Politikalar ve Stratejiler

Yaşar Ersoy.


Abstract

Matematik olmadan bilim ve teknolojiden, sosyo-ekonomik kalkınmadan, nitelikli ürün ve hizmetten söz etmek yanıltıcıdır. Bu nedenle, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de herkes matematikte güçlenmeli, düşüncel kültürü edinmeli ve ortak değerleri paylaşmalı, iletişim dilini etkin ve yaygın biçimde kullanmalıdır. Bu süreçte, bilişim teknolojileri (BiTe) matematik öğrenme ve öğretmeyi derinden etkilemekte olup sözkonusu araçların işlevlerinin bilinmesi, gelişmelerin izlenmesi ve matematik eğitiminde kullanılması kaçınılmazdır. Bu çalışmada BiTe’nin bir ürünü olan bilgisayar (BiSa) ve hesap makinesi (HeMa)’ nin okullarda Matematik öğretimi sürecinde kullanılması ile ilgili olarak politikalar, stratejiler ve gelişmeler özetlenmektedir.

Key words: Matematik eğitimi, Hesap makinesi, Politika ve stratejiler, Teknoloji destekli/yardımlı matematik öğretimi


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.comeJManager.com
Review(er)s Central
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.