Home|Journals|Articles by Year|Audio Abstracts RSS - TOC
 

Editorial

EEO. 2003; 2(1): 1-


Editorial

Petek Aşkar.
Abstract

Sevgili İlköğretim Online okuyucuları ve katılımcıları,

Bir yeniliği sürdürebilmenin, onu başlatmaktan daha zor olduğunu biliyoruz. Bir grup kişinin uzgörüsü ve çabaları ile gerçekleştirilen bir durum, ancak geniş kabul ve katılım ile sürdürülebilmektedir. Elektronik dergimiz bu anlamda sizlerin de katkılarıyla birinci doğum gününü kutlamış bulunmaktadır. Hepinize ve özellikle makaleleri titizlikle inceleyen hakemlerimize çok teşekkür ediyoruz.

Bir elektronik derginin en büyük avantajı anında dönüt alabilmek ve etkileşimli bir platform sunabilmektir. İlköğretim-online ile ilgili hedeflerimiz arasında daha dinamik bir ortam sağlamak en önemli sırayı almaktadır. Bu amaçla ilk uygulamamız haftalık bir bültenin hazırlanması oldu. Bize duyurulmasını istediğiniz çalışmalarınızı, etkinliklerinizi ve herkesle paylaşmak istediğiniz konuları iletebilirseniz seviniriz. Böylece zamanla bir arşive de ulaşarak araştırmacı ve öğretmenlerimiz için bir kaynak oluşturabiliriz.

İlköğretim-online, bilimsel makaleler ve kitap eleştirileri bölümleri ile yapılandırılmıştır. Bu sayımızda hem araştırmacıların hem de öğretmenlerimizin ilgisini çekeceğini umduğumuz matematik öğretimi, fen öğretimi ve eğitim yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik makaleler yer almaktadır.

İlköğretim düzeyi matematiksel düşünmenin, matematik ile iletişim kurmanın, sayı ve şekillerle ilgili örüntüleri kavramanın ilk ve belki de en önemli basamağıdır. Öğrenci, matematik ile ilgili yargılarına bu dönemde ulaşmaktadır. Bu ilköğretimin her alanı için geçerlidir. İlköğretim fen öğretimi de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirerek bilimsel düşünebilmeleri için temel hazırlamaktadır. Bu basamakta kazanılan kavramlar ortaöğretimin ve hatta yükseköğretimin temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğrenirken etkin olmaları, araç-gereç kullanmaları ve yaşama dönük örneklerle çalışmaları öğrendiklerini anlamlı ve kalıcı kılmaktadır.

Tükenmişlik, çağın hastalığı olan stresin bir kombinasyonu olarak görülmekte ve öğretmenlik gibi insanlarla yüz yüze olan mesleklerde daha sık rastlanmaktadır. Tükenmişlik, insanların iş doyumunu, beklentilerini ve etkililiğini olumsuz yönde etkilemektedir. Tükenmişlikle ilgili yapılan araştırma da, öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini azaltmaya yönelik öneriler eğitimcilere ve eğitim yöneticilerine ışık tutacaktır.

Eğitim liderleri olan okul müdürlerinin, gelişmelere ayak uydurmaları ve değişimi gerçekleştirmeleri, onların sergiledikleri liderlik yeterliklileriyle ilgilidir. Bu bağlamda ilköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri, dönüşümcü liderliğe verdikleri önem ve onu gerçekleştirme düzeyleri de değişimleri gerçekleştirmede özellikle önemlidir.

Yararlı olması dileğiyle, saygılarımızı sunarız.

İOO Editörler Kurulu adına

Prof. Dr. Petek Aşkar


Full-text options


Share this ArticleOnline Article Submission
• ejmanager.com
ejPort - eJManager.com
Review(er)s Central
JournalList
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.