Home|Journals|Articles by Year

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Research Article

EEO. 2002; 1(1): 17-27


Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları: Öncelikler, Sorunlar ve Öneriler

Ali Yıldırım, Ebru Öztürk.

Abstract
Bu çalışmada Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “İlköğretim II. Kademe Düzeyinde Yapılan Öğretim Planlarının Değerlendirilmesi” başlıklı araştırma projesinde elde edilen öğretim planlarıyla ilgili bulguların bir bölümü rapor edilmekte ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede makalenin temel amacı öğretmenlerin ilköğretim düzeyinde günlük plan hazırlarken öncelik verdiği hususlar, bu süreçte karşılaştıkları sorunlar ve günlük planların etkililiği ve yeterliliğinin arttırılması konusundaki önerilerini incelemektir.


Similar Articles

Full-text options


Latest Statistics about COVID-19
• pubstat.org


Add your Article(s) to Indexes
• citeindex.org


Journal Finder
Covid-19 Trends and Statistics
CiteIndex.org
CancerLine
FoodsLine
PhytoMedline
About BiblioMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Bibliomed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.